Szövegdoboz:

Nyitólap

Infók

 

 

 

   „Segítőkéz” Lelkisegély Telefonszolgálat

 

    

 

 

06-80-505-505

„Segítőkéz” Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen

( : 116-123

(Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből éjjel-nappal ingyen hívható)

 

 

Dr. Kálmánchey Albert  szolgálatvezető

1950-ben Chad Varah anglikán lelkész Londonban az öngyilkosság megelőzése céljából elindította az első lelki elsősegély telefonszolgálatot, s ebből nőtt ki a Szamaritánus (The Samaritans) mozgalom, olyan segítségnyújtás a reményvesztetteknek, amely önkéntes laikus munkatársak tevékenységén alapul.

A nemzetközi normák alapján működő lelki elsősegély telefonszolgálatok célja az öngyilkosság-megelőzés, a krízisintervenció és a mentálhigiénés prevenció, így alapvetően mentálhigiénés feladatokat látnak el, átvállalva sokszor az egészségügyi ellátás betegségmegelőző szerepét is. Arra törekednek, hogy a krízisben lévő, problémákkal küszködő emberek azonnal elérhessék vonalaikat. A szolgálatok hívása ingyenes, s a Hívó anonim maradhat.

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségét kilenc magyar telefonszolgálat alapította 1986-ban, Debrecenben. Ma már a tagszervezeteinek száma három régióban 22 szolgálat.

A krízisintervenciós munkára képzett önkéntesek stábokban dolgoznak, s a szolgálatok sok városban bázisai más mentálhigiénés, prevenciós kezdeményezéseknek is.

 

A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat 1970-ben alakult, elsőként hazánkban és az akkori "szocialista blokkban". Az alapító, dr. Szabó Pál főorvos, a Városi Ideggondozó Intézet vezetőjének érdeme a kezdeti nehézségek kiküszöbölése, és a társadalmi vezetők meggyőzése a Szolgálat szükségességéről. A Szolgálat éjjel-nappal működik kezdetektől fogva. A Szolgálat bázisát a Városi Ideggondozó Intézet adta.

Dr. Szabó Pál haláláig, 1976-ig volt a Szolgálat irányítója és vezetője. Érdemeihez tartozik még, hogy hamar felvette a kapcsolatot külföldi szakemberekkel, így a megalakulás után nem sokkal az IFOTES-szel is (International Federation Of  Telephonic Emergency Servies, magyarul: Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége).

A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat fenntartási költségeit megalakulása óta a Városi Egészségügyi Szolgálat biztosítja.

 

A legtöbb hívásban egyre inkább összetettebb problémák jelennek meg.

A 90-es évek közepe óta az országos öngyilkossági ráta csökkenést mutat, de ma már látjuk, hogy a tradicionálisan „fertőzött” keleti régióban ez a javulás nem számottevő, hazánk más területein történt olyan mértékű csökkenés, ami a statisztika tükrében pozitívabb képet fest a valóságnál. A régióra jellemző egyéb szociális és egészségügyi helyzet (munkanélküliség, válási statisztika, alkoholizmus, drogfogyasztás stb.) arról tanúskodik, hogy a mentálhigiénés szolgáltatások minden szintjén sokkal hatékonyabb munkára van szükség.

 

A munkánkat, a hívásokban rejlő problémákat rendszeresen elemezzük. A Szenvedélybetegségek c. folyóiratban közöltünk több ilyen irányú elemzést, tanulmányt. Az elkövetkezendő években szeretnénk továbbra is publikációkat megjelentetni munkánkról.

2003-ban tanulmánykötetet jelentetünk meg a Soros Alapítvány és a Városi Egészségügyi Szolgálat szponzorálásával.

 

Szövegdoboz: Telefonszám: 52/535-926       ;     e-mail: renes.laszlo@gmail.com

 

   Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok

 

Mindannyiunk életében akadnak olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, senkivel nem tudjuk megosztani terheinket, pedig éppen akkor lenne a legnagyobb szükségünk rá. A reménytelenségnek és a magánynak ez az érzése bármelyikünket elérheti.

 

"A lelki elsősegély telefonszolgálat minden ember számára meg akarja adni a lehetőséget arra, hogy baj, kétségbeesés, vagy öngyilkossági veszély esetén - a szabadságjogok tiszteletben tartásával – azonnal felvehesse a kapcsolatot egy másik emberrel, aki barátként kész és képes a hívót meghallgatni és vele segítő beszélgetést folytatni. A telefonos lelkisegély szolgálat által nyújtott segítség az életre való bátorításra és a krízishelyzetekkel való megbirkózás képességének fejlesztésére irányul."

(IFOTES, Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége)


 

Magyarországon 1970 óta működnek telefonos lelkisegély szolgálatok, amelyek a fenti célok, elvárások teljesítésére szerveződtek. Jelenleg 22 szolgálat, köztük 9 éjjel-nappal várja a hívásokat. Az eltelt idő bebizonyította szükségességüket, számos esetben nyújtottak segítséget a hívóknak, a számukra megoldhatatlannak vélt probléma, konfliktus, élethelyzet rendezésében.

A mai változó világban, ahol eddig ismeretlen fogalmak: létbizonytalanság, munkanélküliség, anyagi és egzisztenciális gondok kerültek előtérbe; felszínessé váltak az emberi kapcsolatok, az úgynevezett kommunikációs társadalom az egyén kapcsolatainak elvesztésével jár. Szükség van tehát egy emberi hangra, aki meghallgat, segít a kritikus helyzetekben. A névtelenség feloldja az "ilyesmiről nem beszélünk" tabuját. Ezzel tud a telefonszolgálat segíteni.

„A találkozás egy másik emberrel - találkozás önmagaddal.”

 

A környezetünkből, a médiából egyre gyorsabban, egyre több információ ér el hozzánk, azonban nem tudjuk, hogy a közvetlen közelünkben lévő embertársunknak vannak- e gondjai. Naponta beszélgetünk egymással a hírekben, a filmsorozatokban szereplő személyek, politikusok és más emberek magánéletéről, ámde magunkra maradunk, ha a saját személyes dolgainkkal kapcsolatos ügyeket hozzuk elő megoldást remélve.

Ha nehézségekkel találjuk magunkat szemben, nagyon gyakran fogalmazódik meg bennünk, vagy fut át gondolatainkon, a „Kit érdekel az én nehézségem?”, „Nem érdekel senkit sem az én problémám!”, „Senki nem tud nekem segíteni!” lehangoló, magányra kárhoztató érzése. Ezért könnyen érezhetjük úgy, hogy magunkra maradtunk gondjainkkal, kilátástalannak érezzük helyzetünket, sötéten látjuk a jövőnket. Ezzel szemben mindannyiunknak szüksége van a melegségre, az embertársaink közelségére, és megértésére, a másik személy általi elfogadásra, valamint az elismerésre.

Sokan megtalálják és átélik nap- mint nap az otthon melegének kellemes, meghitt, megnyugtató, és biztonságot adó, bizalommal átitatott érzését. Akadnak azonban olyan személyek, akiknek kevés jutott ebből az érzésből, de ők is megértésre, támaszra várnak, ezért folyamatosan keresik ennek az elérési módját.

Ilyen lehetőséget biztosít a lelkisegély telefonszolgálat, ahol az év minden napján megértő fülekre találhat.

 

 

Buda Béla 1975-ben, egyik tanulmányában azt írta, hogy a telefonszolgálatok a „szakma lelkiismereti őrpontjaivá” válnak, mert a társadalom, társas kapcsolataink bajainak olyan teljes keresztmetszetével, a közösség és az egyén szenvedéseinek olyan bugyraival találkoznak, amivel máshol nem szembesülhetünk, s amit fel kell hogy mutassanak.  Meg kell mutassák ezt a tükröt, és cselekvésre kell serkentsék azokat, akik tehetnek.

 

Bagdy Emőke szerint a telefonszolgálattal való beszélgetés komplettebb, másabb, mint a szomszéddal, ismerőssel, baráttal való eszmecsere. Tartalmában, formájában és szakmaiságában is teljesebb, összetettebb folyamat, hiszen a hívó és az ügyelő között kialakult sajátos kapcsolati mező bizalmi légköre elősegíti az értékítélet mentes probléma megoldást.

 

 

Gyakori kérdések:

 

A Hívónak be kell-e mutatkoznia?

Nem, a hívó anonim maradhat, csak annyit érdemes magáról elmondania, ami a problémája megértése érdekében szükséges. A hívásokat bizalmasan kezeljük.

 

Milyen problémával fordulhatnak a telefonszolgálathoz?

Bármilyen nehézséget jelentő kérdést, problémát megbeszélhetünk, ügyelőink készséggel hallgatják meg, és segítenek a problémamegoldásban.

 

Információkéréssel is lehet fordulni a szolgálathoz?

Igen. Ügyelőink általában az egészségügyi-szociális ellátásokról és intézményekről tudnak információkat nyújtani, tehát szívesen segítünk abban is, hogy a hívók a legmegfelelőbb ellátáshoz vagy szolgáltatáshoz hozzájussanak.

 

Kik ülnek a telefon túlsó végén?

Ügyelőink képzett önkéntesek, laikusok, ami azt jelenti, hogy mindennapi munkájuk eltér ettől a tevékenységtől, de erre a telefonos segítőmunkára speciális kiképzést kaptak.

 

A szolgálatoknak milyen szakmai hátterük van?

A szolgálatok vezetői képzett szakemberek, sok városban ismert és elismert pszichiáterek, pszichológusok, mentálhigiénikusok stb. A szakmai vezetésen túl az önkénteseink rendszeresen külső szupervizor csoportfoglalkozásán vesznek részt. A szolgálatok szakmai munkáját segíti a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (www.sos505.hu) is, ami országos szinten tömöríti szövetségbe a lelkisegély telefonszolgálatokat.

 

A szolgálatoknak vannak-e szakmai kapcsolataik?

Rendszerint az egészségügyi-szociális ellátórendszerrel, civil szervezetekkel, ill. egyházakkal is vannak kapcsolataink, de ennek minden városban másabb hagyományai alakultak ki, így egy-egy szolgálatnál eltérőek a szorosabb kötődések. A sürgősségi ellátás érdekében azonban a mentőszolgálattal és a 112 (rendőrségi bevetési alegységgel) minden telefonszolgálatnál kapcsolatba tudunk lépni.

 

Milyen szerepet töltenek be a telefonszolgálatok a betegellátásban?

Sokszor átvállaljuk az egészségügy betegségmegelőző szerepét, és általánosságban elmondhatjuk, hogy pénzt spórolunk meg az államnak, hiszen sok esetet sikeresen tudunk kezelni, így a hívónak nem kell személyesen szakemberhez fordulnia, ha pedig súlyosabb esettel kerülnek szembe a kollégák, pszichológus vagy orvos segítségét tanácsolják, s ezzel időben – a lelki probléma súlyosabbá fordulása előtt – elkezdődhet a szakszerű és rendszeres kezelés.

 

Kik lehetnek önkéntes ügyelők?

Minden szolgálatnál egy kicsit másabb a feltétel, azonban abban nagyjából megegyeznek, hogy valamilyen életkorhoz kötik (pl. 20 és 65 év közé), ill. érettségihez, magyar állampolgárság meglétéhez. De kérhetnek kézzel írt hagyományos életrajzot is, s mindenütt az intenzív kiképzés előtt valamilyen egyéni beszélgetésben vagy csoportos foglalkozáson felmérik a jelentkező adottságait, attitűdjeit, kommunikációs és empatikus készségét stb. A kiképzés tanfolyam jellegű, tehát csoportfoglalkozásokon ismerkednek meg az elmélettel és a gyakorlattal, illetve önismereti vagy személyiségfejlesztő tréningrésze is van a képzésnek.

 

 

             Köszönet: Szarvas Lajos, Arvo Pärt  (2008)

  ( : 116-123