Tartalom:

 

 

Rövid hírek, információk

Programjaink (I. félév)

Betegségek bemutatása

Élet a kódok mögött

Egyéb cikkek

Könyv és film

Nevető kislexikon

 

 

 

 

 


 

Rövid hírek, információk

 

 

35 éves a Győri  Lelkisegély Telefonszolgálat

 

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Anima Mentálhigiénés Egyesület a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházzal, és a UNITED Way Kisalföld Alapítvánnyal közösen  Hálózatok a lelki egészségvédelemben címmel 2008. november 14-én konferenciát szervezett az egészségügyi, szociális, oktatási szféra, civil szervezetek szakembereinek, ill. az országban és a régióban tevékenykedő telefonos lelki elsősegély szolgálatok munkatársak részére a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban.

 

A konferenciáról vázlatosan

A Lelki Egészség Országos Programja (LEGOP) sokéves hiányt pótol a magyar egészségpolitikában.

A magyar lakosság alulreprezentált mentális egészségi állapota az európai országok döntő többségével összehasonlítva rosszabbnak minősíthető. A lakosság aggasztóan rossz lelki egészsége jelentős változásokat tesz szükségessé.

Ez a program több kormányzati cikluson átívelő szakmai fejlesztés alapja (2013-ig), pszichiáterek, szakemberek dolgozták ki, kockázati tényezőket, megoldási utakat fogalmaz meg. Ennek apropóján kértük fel Dr. Bitter István professzor urat, az SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igazgatóját a program széleskörű ismertetésére.

 

A WHO előrejelzése szerint a mentális zavarok gyakorisága és terhe várhatóan a jelenleginél is nagyobb lesz a jövőben. A magyar lakosság demográfiai mutatói a közeljövőben romlanak.

A mentális zavarok terhei társadalmi szinten a betegségek kezelésének közvetlen költségeiben, a közvetett betegségterhekben jelentkeznek – elveszítik a munkahelyüket, az abból adódó gazdasási veszteség nem kevés egy család életében. A család és az egyén szintjén stigmatizáció, a kirekesztettség jelent akadályozottságot.

A program a kedvezőtlen tendenciák megakadályozására különböző területeken összehangolt célrendszer megvalósítására törekszik.

Célrendszerek:

       Oktatás-nevelés 

·        Tananyagfejlesztés

·        Oktatás módszertan fejlesztése

·        Korai beavatkozásra lehetőséget adó rendszerek kialakítása

·        Általános szociális készségek fejlesztése

·        Lakossági kommunikáció

Szakmai képzés

·        Orvos-pszichológus képzésben

·        Paramedikális szakember képzésben

·        Ágazaton kívüli szakemberek képzése

Intézményrendszer fejlesztése

Mentális egészségfejlesztési programok

·        a szegedi Juhász Gyula Főiskola kihelyezett tagozataként Egészségfejlesztő és Mentálhigiénés képzés 4 évig képezte a szakembereket.

·        Egészségkép a megyék és városok  lakosságáról,

·        az idősekről tanulmánykötetetek készültek,

·        Az Apáczai Csere J. Tanítóképző főiskolán egészség tanárszak indult pár éve.

·        Szinte minden szakközép- és szakiskolában kérdőíves felmérések,  drog-alkohol témában, majd prevenciós előadások sorozata következett.

·        Kábítószer Egyeztető Fórum működik, létrejött a drogkoordinátori hálózat, amelynek komoly preventív vetülete van.

·        Szociális törvényben meghatározott intézményrendszerek közül szinte valamennyi működik a megye területén, pszichiátriai betegek nappali intézményének kivételével és a közösségi pszichiátriai ellátás kivételével.

·        A  Telefonos Lelkisegély Szolgálat, mint az alapellátás szűrő funkciója, amely a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház struktúráján belül működik, a nap 24 órájában fogadja és lefedi 4 dunántúli megye lelki elsősegély telefonhívásait.

 

A konferencia előadásai autentikusan illeszkedtek a lelki egészség programhoz:

§        Dr. Varga Gábor kórházigazgató főorvos előadásában  bizalom és reményvesztésről beszélt, annak társadalmi okairól, depressziós tünetegyüttesről, bizalom jelentőségéről társadalmi és mikroszinten egyaránt, krízisek dinamikájáról, jelentős krízisprovokáló helyzetekről, krízisintervenciós modellekről, szuicid krízishelyzetekről társadalmunkban.

§        Dr. Payrich Mária pszichiáter, gondozóvezető az ifjúsági telefonos lelki elsősegély telefonszolgálatokról, mint beavatkozási rendszerekről tartott előadást a hallgatóságnak a program keretében.

§        Lackner Pál tábori püspök a lelki  gondozás jelentőségéről beszélt a katonai misszióban.

§        Bognár Gyöngyi a győri Telefonos Lelkisegély Szolgálat egyik szakmai tanácsadója a Szolgálat hálózatban betöltött szerepét ismertette.

 

 

A konferenciát követően került sor szűkebb körben a Dunántúli Régió telefonos lelki elsősegély szolgálatai  szakmai tanácskozására, az országos elnökség részvételével. Aktuális szakmai kérdések megvitatására került sor kötetlen beszélgetés formájában.

 

Az est fénypontjaként került sor a győri S.O.S Telefonos Lelkisegély Szolgálat  35. születésnapi ünnepségére, ahol Dr. Varga Gábor a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosa -   aki 1977-től segíti és irányítja a Szolgálat szakmai munkáját, 1992-1998-ig a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke, 1998-tól módszertani alelnök, jelenleg tiszteletbeli Elnök és a Kisalföldi S.O.S. Lelkisegély Telefonszolgálat szakmai vezetője, kiképző trénere -   köszöntötte az önkormányzat képviselőit, a Szolgálat alapító tagjait  és munkatársait. A  bensőséges ünneplés keretében kiemelkedő munkájuk elismeréseképpen a Szolgálat alapítói és munkatársai emlékplakettben és ajándékban részesültek.

 

Németh  Ildikó (Győr)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Az idős, ápolásra szoruló családtag elhelyezésében segíthet a Kenézy-kórház ápolási osztálya, ahová a hozzátartozó vagy maga a beteg kérheti felvételét. Az előjegyzésben a várakozási idő kb. két hónap. Mindössze 32 női és 10 férfi helyük van. Nem vesznek fel az osztályra gondnokság alatt lévő, pszichiátriai kezelés alatt álló és daganatos beteget. Három hónapig lehet itt tartózkodni, de az ellátás újra igényelhető. Ha igénylik, akkor lelkész, fodrász, pedikűrös keresi fel a betegeket. Az ápolásért fizetni kell, az első napra 4000 Ft, minden további napra 1500 Ft a 24 órás, teljes körű gondoskodás. Érdeklődni a Kenézy-Kórház zöldszámán is lehet, a 06-80-204-414-es telefonszámon reggel 7-től este 18 óráig.
Az idős, ápolásra szoruló családtag elhelyezésében segíthet a Kenézy-kórház ápolási osztálya, ahová a hozzátartozó vagy maga a beteg kérheti felvételét. Az előjegyzésben a várakozási idő kb. két hónap. Mindössze 32 női és 10 férfi helyük van. Nem vesznek fel az osztályra gondnokság alatt lévő, pszichiátriai kezelés alatt álló és daganatos beteget. Három hónapig lehet itt tartózkodni, de az ellátás újra igényelhető. Ha igénylik, akkor lelkész, fodrász, pedikűrös keresi fel a betegeket. Az ápolásért fizetni kell, az első napra 4000 Ft, minden további napra 1500 Ft a 24 órás, teljes körű gondoskodás. Érdeklődni a Kenézy-Kórház zöldszámán is lehet, a 06-80-204-414-es telefonszámon reggel 7-től este 18 óráig.
Az idős, ápolásra szoruló családtag elhelyezésében segíthet a Kenézy-kórház ápolási osztálya, ahová a hozzátartozó vagy maga a beteg kérheti felvételét. Az előjegyzésben a várakozási idő kb. két hónap. Mindössze 32 női és 10 férfi helyük van. Nem vesznek fel az osztályra gondnokság alatt lévő, pszichiátriai kezelés alatt álló és daganatos beteget. Három hónapig lehet itt tartózkodni, de az ellátás újra igényelhető. Ha igénylik, akkor lelkész, fodrász, pedikűrös keresi fel a betegeket. Az ápolásért fizetni kell, az első napra 4000 Ft, minden további napra 1500 Ft a 24 órás, teljes körű gondoskodás. Érdeklődni a Kenézy-Kórház zöldszámán is lehet, a 06-80-204-414-es telefonszámon reggel 7-től este 18 óráig.
Az idős, ápolásra szoruló családtag elhelyezésében segíthet a Kenézy-kórház ápolási osztálya, ahová a hozzátartozó vagy maga a beteg kérheti felvételét. Az előjegyzésben a várakozási idő kb. két hónap. Mindössze 32 női és 10 férfi helyük van. Nem vesznek fel az osztályra gondnokság alatt lévő, pszichiátriai kezelés alatt álló és daganatos beteget. Három hónapig lehet itt tartózkodni, de az ellátás újra igényelhető. Ha igénylik, akkor lelkész, fodrász, pedikűrös keresi fel a betegeket. Az ápolásért fizetni kell, az első napra 4000 Ft, minden további napra 1500 Ft a 24 órás, teljes körű gondoskodás. Érdeklődni a Kenézy-Kórház zöldszámán is lehet, a 06-80-204-414-es telefonszámon reggel 7-től este 18 óráig.
Az idős, ápolásra szoruló családtag elhelyezésében segíthet a Kenézy-kórház ápolási osztálya, ahová a hozzátartozó vagy maga a beteg kérheti felvételét. Az előjegyzésben a várakozási idő kb. két hónap. Mindössze 32 női és 10 férfi helyük van. Nem vesznek fel az osztályra gondnokság alatt lévő, pszichiátriai kezelés alatt álló és daganatos beteget. Három hónapig lehet itt tartózkodni, de az ellátás újra igényelhető. Ha igénylik, akkor lelkész, fodrász, pedikűrös keresi fel a betegeket. Az ápolásért fizetni kell, az első napra 4000 Ft, minden további napra 1500 Ft a 24 órás, teljes körű gondoskodás. Érdeklődni a Kenézy-Kórház zöldszámán is lehet, a 06-80-204-414-es telefonszámon reggel 7-től este 18 óráig.
Az idős, ápolásra szoruló családtag elhelyezésében segíthet a Kenézy-kórház ápolási osztálya, ahová a hozzátartozó vagy maga a beteg kérheti felvételét. Az előjegyzésben a várakozási idő kb. két hónap. Mindössze 32 női és 10 férfi helyük van. Nem vesznek fel az osztályra gondnokság alatt lévő, pszichiátriai kezelés alatt álló és daganatos beteget. Három hónapig lehet itt tartózkodni, de az ellátás újra igényelhető. Ha igénylik, akkor lelkész, fodrász, pedikűrös keresi fel a betegeket. Az ápolásért fizetni kell, az első napra 4000 Ft, minden további napra 1500 Ft a 24 órás, teljes körű gondoskodás. Érdeklődni a Kenézy-Kórház zöldszámán is lehet, a 06-80-204-414-es telefonszámon reggel 7-től este 18 óráig.
Bottom of Form 1

 

Programjaink

 

 

2009. I. félév

 

Dátum

Nap

Időpont

Megnevezés

 

JANUÁR

 

Január

16.

Péntek

1700 – 2030

Szupervízió

Január

26.

Hétfő

1730 – 2030

Esetkonzultáció

 

FEBRUÁR

 

Február

9.

Hétfő

1730 – 2030

Esetkonzultáció

Február

20.

Péntek

1700 – 2030

Szupervízió

 

MÁRCIUS

 

Március

2.

Hétfő

1730 – 2030

Esetkonzultáció

Március

20.

Péntek

1700 – 2030

Szupervízió

Március

30.

Hétfő

1730 – 2030

Közgyűlés

 

ÁPRILIS

 

Április

17.

Péntek

1700 – 2030

Szupervízió

Április

27.

Hétfő

1730 – 2030

Esetkonzultáció

 

MÁJUS

 

Május

15.

Péntek

1700 – 2030

Szupervízió

Május

25.

Hétfő

1730 – 2030

Esetkonzultáció

 

JÚNIUS

 

Június

8.

Hétfő

1730 – 2030

Esetkonzultáció

Június

19.

Péntek

1700 – 2030

Szupervízió

Június

29.

Hétfő

1800 – 2100

Évadzárás

 

NYÁRI SZÜNET

 

 

AUGUSZTUS

 

Augusztus

24.

Hétfő

1730 – 2030

Esetkonzultáció

Szeptem-ber 7.

Hétfő

1730 – 2030

Esetkonzultáció

 

 

 


 

Betegségek bemutatása

 

A decemberi számunkban kezdtük ezt a sorozatot, akkor az anorexia nervosa betegséget mutattuk be, most pedig a pikkelysömör következik.

 

 

A PIKKELYSÖMÖR

 

 

 

Tények a pikkelysömörről:

 

·        A pikkelysömör krónikus betegség, amely a világban minden ötvenedik embert érint.

 

·        A betegség nem fertőző, azt mástól elkapni nem lehet.

 

·        A pikkelysömör fájdalmas lehet, viszketéssel járhat, vizuálisan taszító lehet, és elkeseredést okozhat. Emberek életét döntheti romba.

 

·        A pikkelysömör általában az ízületeket, a végtagokat és a fejbőrt károsítja, de bármely testrészen előfordulhat, sőt az egész testre is kiterjedhet.

 

·        A pikkelysömör jelenleg nem gyógyítható.

 

·        A betegség tünetei hatékony gyógyszerekkel korlátok között tarthatók. Nincs azonban olyan gyógyszer, amely minden beteg esetében hatásos. A betegek lelki-közösségi igényeit a kezelés során sokszor nem veszik figyelembe.

 

·        A pikkelysömörben szenvedő betegek csaknem negyedében idővel a pszoriatikus ízületi gyulladás is kialakul.

 

 

 

Mi a pikkelysömör?

A pikkelysömör olyan nem fertőző, gyakran előforduló, krónikus és nem gyógyítható betegség, amely akkor alakul ki, amikor az immunrendszer hibás jelzéseinek következtében a bőrsejtek (a keratinociták) túl gyorsan, a szokásos 28–30 napos ciklus helyett 3–4 naponként regenerálódnak. Ezek a fölösleges bőrsejtek a bőr felszínén vörös, pikkelyszerű, hámlós és gyulladt kiütéseket hoznak létre, amelyek viszkethetnek, felszakadhatnak, vérezhetnek, és nagyon fájdalmasak lehetnek. Ezek a kiütések a bőrfelületen súlyos elváltozást okozhatnak, nemkívánatos tekinteteket vonzhatnak, és miattuk a pikkelysömörben szenvedő embereket számos hátrányos megkülönböztetés éri. A betegség általában az ízületeket, a végtagokat, a nemi szerveket és a fejbőrt támadja meg, de bármely testrészen előfordulhat, sőt az egész testre is kiterjedhet.

 

A fenti fizikai tüneteken kívül a betegség súlyosan romboló hatással lehet a beteg életminőségére is. Az Amerikai Pikkelysömör Alapítvány felmérése szerint a pikkelysömörben szenvedő betegek úgy nyilatkoztak, hogy a betegséggel való együttélés rosszabb lehet, mint sok egyéb krónikus betegség, pl. a szívkoszorúér-megbetegedés, vagy a krónikus obstruktív tüdőbetegség esetében. Az egyetlen betegség, amelynek hatását még a pikkelysömörnél is rosszabbnak ítélték, a depresszió volt.

 

A betegség számos különböző formában jelenhet meg, és azt az orvosok a hámlás, vörösség és az érintett testfelület nagysága alapján enyhének, közepesnek vagy súlyosnak ítélhetik. A betegség súlyosságát gyakran mérik klinikai kísérletsorozatok során a PASI (Psoriasis Area and Severity Index) elnevezésű, a pikkelysömör által érintett bőrfelületet és a betegség súlyosságát mérő objektív besorolási rendszer alapján, amely figyelembe veszi a vörösség és a hámlás mértékét és a foltok vastagságát. A PASI értékei 0-tól 72-ig terjednek, ahol a magasabb érték egyre súlyosabb eseteket jelöl.

 

A pikkelysömör súlyossága

Súlyosság

Az érintett pikkelysömörbetegek (%)

Az érintett testfelület (%)

PASI-érték

(max = 72)

Enyhe

75–80

<2

<10

Közepes

15–20

2–9

10–50

Súlyos

5–10

>10

50–72

 

 

Ki kaphatja meg a betegséget?

A pikkelysömör különböző formái a világon átlagosan minden ötvenedik embert érintenek. A betegség etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül minden embert megtámadhat. A pikkelysömör – bár bármely életkorban kifejlődhet – leggyakrabban a 15–35 év közötti személyeket sújtja. A pikkelysömörben szenvedők kb. 10–15%‑a a tizedik életév előtt kapja meg a betegséget, amely néha csecsemőknél is megjelenik.

A pikkelysömörnek számos jól elkülöníthető típusát különböztetjük meg, amelyek nem csak megjelenési formájukban különböznek, hanem eltérő kezelést is tehetnek szükségessé.

 

A bőrt nem érintő manifesztációk

Pszoriatikus ízületi gyulladás (a pikkelysömöresetek körülbelül 23%-a): Az ízületi gyulladás olyan típusa, amely elsősorban a kéz, a láb vagy a nagyobb ízületek, pl. a térd, a csípő, a könyök és a gerinc gyulladásával és megduzzadásával jár. Merevséget, fájdalmat és ízületi károsodást okozhat. A pszoriatikus ízületi gyulladás a legtöbb esetben pikkelysömörrel jár együtt.

A köröm pikkelysömöre (az esetek akár 50%-a [a pszoriatikus ízületi gyulladásban szenvedők 80%-a]): A betegség ezen fajtáját a körmökön található nagy, mély, szabálytalan elhelyezkedésű lyukak jellemzik. Egy tanulmány szerint a pikkelysömör a betegek 4%-a esetében először ebben a formában jelentkezik, de a körmök elváltozása előbb-utóbb a legtöbb betegnél bekövetkezik.

 

A pikkelysömör oka

Bár a pikkelysömör leírása a bibliai idők óta ismert, nem tudjuk pontosan, mi okozza a betegséget. A legtöbben úgy vélik, hogy a betegség kialakulásában genetikus okok is szerepet játszanak (a beteg 40–60%-ának családjában fordult elő korábban a pikkelysömör). Az is ismert, hogy különböző tényezők, így többek között a stressz, a bőr sérülései, bizonyos gyógyszerek és fertőzések is kiválthatják vagy súlyosbíthatják a pikkelysömört.

 

Sok éven át úgy gondolták, hogy a pikkelysömör elsősorban a bőrsejtek betegsége. Később azonban észrevették, hogy az immunrendszer működését elnyomó különböző gyógyszerek hatására javult a pikkelysömörben szenvedők állapota. Azt is megfigyelték, hogy a T-sejtek (a fehérvérsejtek) működését gátló ciklosporin hatékony a pikkelysömör kezelése során. Ez alapjaiban módosította a betegség kialakulásának okairól vallott nézeteket. Mára bebizonyosodott, hogy a T-sejtek jelentős szerepet játszanak a betegség kialakulásában.

 

A legtöbb kutató egyetért abban, hogy az immunrendszer, amely normális esetben védi a szervezetet a külső behatolók ellen, hibás parancsot kap, amely következtében az egészséges bőrsejteket támadja meg. Ez a hiba felgyorsítja a bőrsejtek növekedési ciklusát, és a normális sebességű hámlás helyett a sejtek felhalmozódnak és kiütéseket hoznak létre. A pikkelysömört emiatt „immunreakció révén létrejött” (immunmediált) betegségnek is nevezzük.

 

Referenciák:

 

1.                 Cather JC, Menter A. A T-sejtek reakcióinak modulálása a pikkelysömör kezelése során: hangsúly az efalizumabon. Expert Opin Biol Ther 2003;3:361-370. oldal.

2.                 Krueger G, Koo J, Lebwohl M et al. A pikkelysömör hatása az életminőségre. Az Országos Pikkelysömör Alapítvány által 1998-ban végzett felmérés eredményei. J Am Acad Dermatol 2001;137:280-284. oldal.

3.                 Tankosic T, Sharma D. Immun- és gyulladásos betegségek. 35. számú tanulmány. A pikkelysömör és a kapcsolódó artropátiák. Decision Resources, Inc, 2001. május.

 

 

Élet a kódok mögött

 

 

Bevezető a cikksorozathoz

 

 

Néhány gondolat magamról, motivációim

 

A veszprémi lelkisegély szolgálat ügyelőjeként dolgozom. A párizsi katalógus kódjainak tisztább és árnyaltabb alkódrendszerének megfogalmazását tűztem ki célul 2007 őszén. Az új közösen újra értelmezett kódrendszer mára elkészült. A munkafolyamat megkívánta, hogy a LESZ minden szolgálatával felvegyem a kapcsolatot. A tagszolgálatok részére küldtem egy, az együtt gondolkodást segítő kiegészítő anyagot, és egy veszprémi katalógus munkapéldányt 2007 decemberében. Közvetve így, országos és régiós szakmai napokon, találkozókon pedig személyesen találkoztatok velem. A következő Hírlevél számokban folytatásban jelenik meg az elmúlt időszak  eseményeiről írt beszámolóm.

 

Néhány gondolat magamról

Alapdiplomám általános szociális munkás. Amikor 32 éves koromban e diploma megszerzése mellett döntöttem motivált a másokon való segítés szándéka. A nem éppen pályakezdésre alkalmas életkorban elkezdett tanulás alapmotivációja az volt, hogy munkatársi, baráti kapcsolataimban többször fordultak hozzám meghallgatásért, tanácsért bizalommal a szociális teremben élő emberek. A tapasztalatom az volt, hogy bár az adott helyzetben elhagyottnak, magányosnak, és tanácstalannak érzik magukat az emberek, a magánéleti válságok kis segítséggel, a természetes vagy társas támaszok erejével sikeresen megoldódnak. Beszélgetéseinket a hozzám fordulók részéről az a nagyon erős vágy hozta létre, hogy szerették volna problémáikat elmondani valakinek, hogy figyeljek rájuk, és hogy meghallgassam őket. Laikus segítőként megélt tapasztalataimat, és az ebből fakadó ösztönös segítői attitűdömet szublimáltam a segítő tevékenység, mint hivatás és cél elérésébe.

2005-ben a veszprémi lelkisegély telefonszolgálat segítőket toborzó felhívására jelentkeztem. Két éve vagyok tagja a Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesületnek. Az egyesület feladata a veszprémi lelkisegélyszolgálat működtetése. Általában heti két-három alkalommal vállalok 12 órás szolgálatot, aktív ügyelő vagyok.

2006-ban jelentkeztem egészségfejlesztő és mentálhigiénikus másoddiplomás szakképzésre. Kitűzött közös célunkat a záróvizsga szakdolgozataként készítettem el. A dolgozat címe: „Élet a kódok mögött”. A telefonos lelkisegély szolgálatok statisztikai minimum problémakatalógusának megváltoztatása.

 

Motivációim

Magyarországon a közös társadalmi felelősségvállalás szeleteként lelkisegély szolgálatot működtető egyesületek és alapítványok az IFOTES (Lelkisegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége) által 1975-ben elfogadott problémakatalógus szerint állítják össze havi és éves statisztikai mutatóikat. A statisztikai minimum problémakatalógus a beszélgetések tartalmát kódrendszerbe helyező, és minősítő normák összegzése.

A nemzetközi integráció egyik eleme ennek a kódrendszernek, a megalkotási hely nevét megörökítő, un. Párizsi Katalógusnak a használata.

 

Telefonos segítőként ügyelői munkám során többször tapasztaltam, hogy a jelenleg országosan használt kódrendszerbe több esetben nem, vagy csak úgynevezett kényszerkódolás árán illeszthető be a hívó által ismertetett probléma. Veszprémi ügyelő társaim szintén, beszámoltak hasonló gyakorlati tapasztalatokról.

2007 augusztusában a veszprémi lelkisegély szolgálat rendezte meg a lelkisegély szolgálatok országos, évente ismétlődő több napos szakmai konferenciáját. Munkánkról az előadások között és esténként, tapasztalatainkat megbeszélve kötetlen eszmecserét folytattunk. Az akkoriban egy évet felölelő ügyelői tapasztalataimról kérdező érdeklődőnek a katalógushasználatának azon hiányosságait emeltem ki, melyek számomra nehézséget okoztak. Például ha a hívó haldoklott, vagy ha a hívó bűnelkövető volt, nem tudtam a problémakatalógusban elhelyezni.

A beszélgetéseket úgy összegeztem saját magam számára ekkor, hogy – egyrészt, általánosan minden szolgálatnál megjelenik ez a probléma a katalógus minimum használata során, másrészt – tovább mélyítette azt a ki nem elégített szükségletemet, hogy saját magamtól elvárható precizitással és alapossággal végezzem munkámat. Ezt a feltételek hiányossága miatt nem tudtam megtenni. Az országos találkozón tapasztaltak azonban felkeltették az érdeklődésem a katalógusrendszer megreformálásának lehetőségei felé.

A téma után kutatva a szakirodalomban, illetve több lelkisegély szolgálat, vagy rétegtelefon internetes honlapján, fény derült arra, hogy Magyarországon több lelkisegély szolgálat szubjektív megítélése szintén: a kódrendszer „kevésbé” használhatósága. Objektív tény, hogy 2005-ben a Magyar Rendőrség és a NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület) által közösen szervezett a családon belüli erőszak megfékezésére indított kampány során, a családon belüli erőszak pontos megjelenítésére kiegészítő kódokat alkalmaztak ebben az időszakban.

A magyarországi telefonos lelki elsősegély szolgálatokat a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) felügyeli és koordinálja szakmai és finanszírozási szempontok alapján. A LESZ keretein belül a szakmai műhelymunkákat, az ország területét tekintve 3 területi egységbe, úgynevezett régióba tagoltan végzik a szolgálatok.

A probléma katalógus pontos megfogalmazásra, és hiányosságainak elemzésére régiónként szakmai napok megrendezésére került sor. 2006-ban melyen még nem vettem részt, a probléma megoldására fókuszáló régiós találkozóra került sor Veszprémben.

            Veszprémben megfogalmazódott az igény az egységes jegyzőkönyv használatára és az egységes párizsi katalógus értelmezés szükségességére.

            Hangsúlyozták, hogy fontos az egységes normák és alapelvek gyakorlati értelmezése, és gyakorlatnak megfelelő eszközök használata.

            A cél eléréséhez a munkában összefogásra és műhelymunkákra van szükség, így kiterjeszthetők a kapacitások, a tudás, összegezhető a tapasztalat. Úgy vélem munkámmal, ezekkel a módszerekkel, a szolgálatok tapasztalatainak megfeleltethető igényt elégítettem ki.

 

A konszenzuson alapuló alpontok definiálásával, létrehozásával, esetenkénti egyszerűsítésével a Veszprémben megfogalmazott célok közül a párizsi katalógus egységes értelmezésére, és a gyakorlatnak megfelelő eszközök használata igényére válaszolok. Felvállaltam továbbá az országosan felmerült - a kódrendszer kevésbé használhatóságára, - a változtatás szükségességére érzett igény megoldását.

 

A cikk sorozat ismertetése

 

A közösen megalkotott új kódrendszert, valamint a munkafolyamatokat 4 egymáshoz kapcsolódó, de témakörönként különálló cikkben mutatom be.

 

1. rész: Használt/elhasznált kódjaink?

-- Az IFOTES statisztikai kódrendszer alpontjainak megváltoztatásának szükségessége: változó magyarországi viszonyok, az ügyelők szubjektív érzett szükségletének ismertetése.

-- A változtatás gyakorlati előzményei, kódtörténelem: régiós találkozók, szakmai irányvonalak a témában

-- A változtatással elérhető célok

-- Melléklete tartalmazza a jelenlegi, 1999-től használt párizsi katalógus formátumot

 

2. rész: Hol vannak a problémák, vagy ahol a problémák vannak

-- A veszprémi Kapcsolat 96 Lelkisegély Szolgálat 2007. évi a párizsi katalógus alapján problémakódolt hívás statisztikájának elemzése a kódolási problémák tükrében (gyakorlati elemzés)

 

3. rész: Adatgyűjtés, a kódolás megváltoztatásának munkalépései

-- A változtatások és javaslatok összegzésének jellemzői

-- Tapasztalataim a témával kapcsolatban

-- Melléklet: a konszenzuson alapuló új kódrendszer

 

4. rész: Kiegészítő anyag

-- Társadalmi tények és érzékenyítő szempontok a párizsi problémakatalógus alpontjainak a magyarországi viszonyokra történő módosításához

Több szempontú problémafelvetést tartalmaz mely a rugalmas változtatás betervezhetőségének szolgált gondolat ébresztőül. (Minden szolgálatnak e-mailben elküldtem 2007 decemberében.)

 

Ezúton szeretném megköszönni azon szolgálatok munkáját, akik visszajuttatták részemre az általuk javasolt katalógus változatot!

 

(folytatjuk)

 

Veszprém, 2008. november 27.                                                                                 TTT

 

Egyéb cikkek

 

 

0Képerdő
Keserű Ilona a MODEM-ben
Török Kitti Katalin

6Az idén 75. születésnapját ünneplő, Kossuth- díjas, magát "festész"-nek nevező Keserű Ilona 25 évi munkáját láthatják a debereceni MODEM-ben, amelynek termei csordultig teltek színekkel.

"Ilona nem pöröl, csak kilép a történelemből. Átöleli az időt, így a jövőt is" - Hegyi Csaba az elmúlást legyőző művészetet és annak megalkotóját, Keserű Ilonát köszöntötte november 22-én, a MODEM- ben.

2
A megnyitón elhangzott: "Keserű képei nem geometrikusak, hanem testszagúak. Az ismeretlen, a megragadhatatlan, a véges-végtelen egyaránt megjelennek művein. A képeken gyakoriak az átmenetek mozgalmaiba való belefeledkezések. Életművének különlegessége, hogy általában véve a képeket, azokkal ellentétben, az ő művein egyszerre több tulajdonság is megjelenik."


Keserű Ilona a 60-as évek közepén induló neoavantgárd művészgeneráció jelentős alakja, aki a Magyar Képzőművészeti Főiskola elvégzése után fedezi fel a kortárs absztrakt művészetet. Nemrég megnyílt, debreceni kiállítása legutóbbi, huszonöt évet felölelő munkáját mutatja be, mégpedig nem mindennapi formában: húsz különálló vendégfalat állítottak fel a földszinten, ezekre helyzeték fel a műveket. Ennek köszönhetően az érdeklődők egy varázs-világban, kép-erdőben találják magukat. 


A látogatók közel 120 festményt és egy monumentális téralakzatot nézhetnek meg. A formázott, varrott és festett vásznak a színkutatás különböző irányokba mutató útjai. Megfigyelhető, hogy foglakoztatja a spektrumszínek folytonosan egymásba játszó szivárványszerű áramlásai: gubancok, örvények és labirintusok. Csak néhányat kiemelve, minden értelemben színes képvilág terül elénk a Mőbiusz Gubanc, a Mandarinnégyzet, a Színtükör vagy a Torzó című munkái kapcsán. Megidéződik előttünk a Pillantás, és több portréval is találkozhatunk: Ormos Mária, Ottlik Géza és Tandori Dezső is feltűnik a képeken. Aki kíváncsi arra, hogy milyen is egy Kócos nap a vásznon vagy milyen a Keserű Ilona-féle Színmagyarázat, látogassa meg a kiállítást!

3

A terembe belépő számára első benyomásra sok lehet a befogadandó látvány, ezért is beszélhet némely kritika "túl sok" képről vagy zsúfoltságról. Az élményanyag gazdagsága lehet tudatos is a művész részéről: az elérni kívánt hatást mindenképp intenzívebbé teszi, felerősíti.

 

Kortárs- és más művészetkedvelőknek kötelező, mindenki másnak ajánlott!

 

4

 


 

 

Könyvismertetők

 

 

Alexander Ahndoril: A rendező

Európa Kiadó, 2008.

 

Alexander Ahndoril - A RENDEZŐAlexander Ahndoril, a hazájában ünnepelt svéd író, nyolc regény és tizenöt színmű szerzője, A rendező című munkájával aratta első nemzetközi sikerét. Ingmar Bergman, aki még megjelenés előtt, kéziratban olvasta a regényt, telefonon keresztül „mély megindultságának” adott hangot, és „fantasztikus írónak” nevezte Ahndorilt. Halála előtt adott utolsó tévéinterjújában azonban mást mondott: „sértő és megalázó”, jelentette ki a könyvről, amely – részben nyilván emiatt is – az utóbbi tizenöt év legvitatottabb irodalmi alkotása lett Svédországban. A 2007-ben elhunyt rendezőóriás véleménye már csak azért sem mellékes, mert a regény hőse: ő maga. Pontosabban az a házassági és világnézeti problémákkal küszködő Ingmar Bergman, aki 1961-ben az Úrvacsora című filmet forgatja. Filmtervében a lelkészi hivatásra való alkalmatlanság témáját ötvözi a szeretethiányéval, remélve, hogy egyszer s mindenkorra sikerül tisztáznia öreg és beteg szülei előtt, miért nem volt képes apja nyomdokába lépni. De a forgatás döcögve indul, a színészek és a stáb tagjai morgolódnak, a rendezőnek lépten-nyomon hazudoznia kell, hogy házasságát és munkáját folytatni tudja, és retteg, hogy unalmas lesz a filmje… A rövid, párbeszédes jelenetekből építkező, helyenként szürreális képeket, víziókat felvillantó, de a történetet fegyelmezetten végigmesélő regény a Bergman-filmekből és a Bergman-irodalomból meríti anyagát. Különös élmény viszontlátni a Laterna magica, a Képek, a Vasárnapi gyerekek mondatait, epizódjait, úgy járni-kelni a bergmani univerzumban, hogy ezúttal nem maga a Mester kalauzol bennünket. Ahndoril írói szabadságával élve újraalkotja és átformálja a Bergman-mítoszt, szándékosan elmossa a határt élet és fikció között, hogy egy mélyebb, művészi igazságra találjon, amelyet az életrajzíró hiába is keresne.

 

 

Svevo, Italo:

Zeno tudata

Európa Könyvkiadó, 2008.

Italo Svevo (1861-1928) Ettore Schmitz néven született az osztrák-magyar Triesztben. Két ifjúkori könyvének kedvezőtlen fogadtatása után felhagyott az irodalommal, és szinte egy egész életet leélt már köztiszteletben álló jómódú trieszti polgárként, míg barátja és angoltanára, James Joyce biztatása nyomán meg nem írta ezt a regényt. A polgári lét lelki szerkezetét latin elmeéllel és közép-európaias humorral fürkésző Zeno tudata, ez a tragikomikus lélekelemző börleszk, melynek fontos motívumai a Freudnak mutatott fityisz ellenére azért a klasszikus pszichoanalízistől sem egészen idegenek, némi francia kerülővel végül is meghozta szerzőjének a sikert. Svevo ma a modern olasz regény megteremtőjének, a 20. századi olasz irodalom máig legnagyobb hatású alakjai egyikének számít. A regény magyar fordítása, mely a hatvanas évekig váratott magára, nagy port vert fel annak idején. Új kiadásban évtizedek óta most jelenik meg először. A fordítást az eredetivel egybevetette és a szöveget gondozta Barna Imre.

 

 

 Italo Svevo (1861-1928, polgári nevén Ettore Schmidt, német-zsidó-olasz származású trieszti író, Joyce barátja) ezen könyve 1923-ban jelent meg, s a 20. századi irodalom egyik legfontosabb alkotásának számít – mégis, nálunk alig ismerik. Főhőse Zeno Cosini (a Zeno az olaszban egyáltalán nem hangzik olyan viccesen, mint a magyarban), trieszti kereskedő (Svevóval körülbelül egyidős), aki hatvanévesen, pszichológusa ösztönzésére nekiül, hogy leírja élete történetét: apja halálát, fiatalkorát, házasságának történetét, a háborús front elérkeztét szülővárosába, és még sok más dolgot. Az elsősorban lélekelemző műként számon tartott regény (hiszen tényleg viszonylag sok benne az önelemzés) azonban nem nélkülözi a cselekményességet és a társadalmi körkép bemutatását sem: világa a 19-20. század fordulóján még a Monarchiához tartozó Trieszt, alakjai mind tisztes jólétben élő kereskedőcsaládok sarjai. Köztük botladozik a felelősség alól rendszerint betegség segítségével kibújó, jószándékú, ámde valahogy mégis mindig határozatlan, inkább tréfálkozásra, mintsem komoly tettekre alkalmas elbeszélő-főhős, s emlékszik vissza egy olyan, háború előtti időszakra, mely már mindörökre elveszett. Talán épp ennek a kényelmes, polgári jólétről tanúskodó, békebeli világnak az ábrázolása teszi oly egzotikussá, izgalmassá a könyvet: „Az a cigarettafajta, amiből annak idején az elsőket szívtam, nem kapható már. A hetvenes években volt forgalomban, Ausztriában, kétfejű sassal jelzett kartondobozkákban” – olvasható például a legelső lapok egyikén. Letűnt békevilág, egy múltba foszlott trieszti életstílus és Zeno Cosini élete, s mindez érthető, követhető módon leírva – ezt kínálja ez a könyv.

[ a könyvtippet írta Horváth Györgyi ]

 


 

Nabokov: A Luzsin-védelem

 

 

Nabokov korai remekművét, melyet berlini emigrációs évei alatt írt a húszas években, 1990-ben ismerhette meg a magyar olvasóközönség Végzetes végjáték címmel (Bp., Európa, 1990). A jelen fordításban az eredeti cím került a mű elé, és a kiadó Horváth Sz. István remek fordítását (mely egy orosz folyóiratközlésen alapult) hozzáigazította az angol változathoz. A Luzsin-védelem ugyanazt a témát dolgozza fel, mint Stefan Zweig Sakknovellája, csak talán még az osztrák írónál is megrázóbban, elementárisabb erővel ábrázolva egy zseniális sakkozó megőrülését. Nabokov az orosz irodalom klasszikus hagyományaiból merítve ábrázolja a főhős oroszországi gyermekkorát, a dédelgetett egyszem polgárfiú felcseperedését, később magával ragadó pszichologizmussal érzékelteti a hősében végbemenő fantasztikus belső lelki folyamatokat, egyúttal a politika történéseit. Luzsin félelmetes sakkozó, ám amikor berlini emigrációja során egyre-másra toppannak be hozzá szovjetunióbeli ismerősei, felépített védelmi kombinációi egyre inkább jelképessé és politikai értelművé válnak, míg Luzsin végzetesen bele nem sodródik saját tévképzeteibe.

 

Juan Carlos Onetti: A MEGVALÓSULT ÁLOM

Európa Kiadó, 2008.

Az Onetti életművéből készülő sorozat harmadik kötete A megvalósult álom, a Cervantes-díjas szerző elbeszéléseit tartalmazza. A Magyarországon eddig szinte ismeretlen írónak, akit az európai egzisztencialisták rokonának tekintek, ezen könyvében kisprózai remekei követik egymást. Novellái, mondatai pontosan megszerkesztettek, érett írói nyelvről árulkodnak. Reprezentálják Onetti elbeszélői nyelvének szerteágazó voltát. Az elbeszéléseket közhelyszerű, hétköznapi fordulatokkal indítja, és innen rántja az olvasót valami sokkal mélyebb világba. Egy lusta, fülledt és nyomasztó, közönnyel átitatott dél-amerikai valóságba. A szövegei lassúságukkal egyszerre idézik a 19. század irodalmát, ugyanakkor a jellemek, a karakterek már 20. századból valók. Kívülállók, akik mind másképp, de a társadalom peremén helyezkednek el.
Számos novella a Hajógyár c. regényének fiktív színhelyére, Santa Maria városába kalauzol el, amit többször falanszternek is nevez. Ez a kisváros Onetti világának az esszenciája. Az emberi kicsinyesség és gyarlóság fészke. De Onetti nem ostorozza kortársait, nem vádol, úgy üzen, hogy az olvasó észre sem veszi. Szereplőit egy-egy jelzővel, egy mondattal vagy mozdulattal teszi láthatóvá.
Az elbeszélések cselekménye minimális. Többnyire ábrázol, leír, kihagy, elbeszél, kiemel. Így lehet, hogy a szövegek legapróbb mozzanatai is jelentéssel telnek meg, és fontos hatástényezővé válnak.                                                 
Hományi Péter


 

Filmajánló

 

Vadászkutyák

(Jagdhunde, 2007)

Rendezte: Ann-Kristin Reyels

Főszereplők: Constantin von Jascheroff, Josef Hader, Luise Berndt, Judith Engel, Marek Harloff

 

Valamilyen rejtélyes oknál fogva senki sem hajlandó szóba állni a mindentől távol lévő kis faluba költözött apával és kamasz fiával, Lars-szal, akik egy meglehetősen irreális tervet dédelgetnek: a faluszéli házból esküvőkre és mézeshetekre alkalmas hotelt akarnak faragni. Napjaik azonban leginkább téblábolással, illetve a befagyott tavon történő horgászással telnek.

 


Juhani Nagy János Nevető kislexikona

 

 

 

Sz

SZABADSÁGFOK                           az elnyomó politikai rendszerek fizikai jellemzője, mértékegysége: feljelentés/nap

SZAKASZOS TIZEDES TÖRT         kisebb katonai egység sorállományú parancsnoka leejtett egy vázát

SZAKÁCS                                        1. speciális területen dolgozó famunkás
2. konyhatetőre specializálódott iparos

SZALÁMITAKTIKA                        gonosz hentesek fondorlata: az ellenzék tagjainak mindig a szalámivég jut

SZALMONELLA                             gyilkos hajlamú tehetségtelen szakácsnő

SZALONNA                                     főúri rezidenciák fogadószobájában felszolgált magas zsírtartalmú húskészítmény

SZAPORA                                        az 1972-es téli olimpia óta rohamosan növekvő népességű japán város

SZARACÉN                                     1. beszédhibás kazánfűtő a tüzelőanyag minőségét kifogásolja
2. egy zenei hangot rendszeresen hamisan játszó, alternatív bőrszínű muzsikus

SZARKAZMUS                                gunyoros tolvajok tömegmozgalma

SZARKOFÁG                                  a piac-felügyeleti szervek ebbe zárják a rendkívül pocsékul dolgozó árusokat

SZARUHÁRTYA                              szemtelenül gyenge minőségű, igen vékony, U-alakú réteg

SZARVAS                                        gyenge minőségű fém, melyet egy alföldi (viharsarki) városban tenyésző patásból bányásznak

SZARVASBOGÁR                           1. működésképtelen Volkswagen fölött elszállt az idő (vasfoga)
2. bogaras öregúr, akiknek fiatal, csinos és unatkozó felesége van
3. (argó) rossz minőségű, fémből készült játékbogár

SZARVASVIPERA                           egy valószínűtlen frigyből nemesített gerinctelen emlős, amely agancsának egyetlen döfésével halálos mérget juttat ellenfele szervezetébe

SZATELÍT                                        edényt parabolaantennákkal megtölt

SZÁRAZTÉSZTA                             lepukkant cukrászdában kínált háromnapos sütemény

SZÁRNYALÁS                                 bizonyos növényi részek nyalogatása a repülési képesség fenntartása, illetve fejlesztése érdekében

SZÁZALÉK                                      a tó teljes felületére vonatkozóan megadott méretű nyílás a jégen

SZÁZALÉKLÁB                              az alsó végtag elvesztésével bekövetkező rokkantság mértéke

SZELLEMI TEVÉKENYSÉG           meghalt ősök gyakori kísértése régi kastélyokban

SZELVÉNY                                      recept kenyérvágásra

SZEMBESÜLÉS                               halak pozíciója sütés közben a serpenyőben

SZEMELVÉNY                                orvos által felírt, látószerv eltulajdonítására való recept

SZEMÉLYISÉGZAVAR                   ősszel jelentkező negatív pszichés jelenség, amikor is a beteg folyton a lehullott falevelek alá kíván bújni

SZEMFEDŐ                                     halott szakácsok látószervének eltakarására szolgáló eszköz

SZEMFELSZEDŐ                             tyúk

SZEMFÜLES                                    Picasso női modellje

SZEMMEL TART                            tekintetével végigköveti a női fehérnemű felsőtestre simuló részének vonalát

SZEMÖLDÖKCERUZA                   a látószerv szadista módon történő kiszúrására alkalmas írószer

SZEMREHÁNYÁS                           a rosszullétnek az a formája, amikor az ember mást okol az állapotáért

SZEMREVÉTEL                              kontaktlencse-beszerzés

SZEMREVÉTELEZ                          búzát nem kilóra vesz, hanem darabra

SZEMÜVEG                                     az üvegszem-gyártás alapanyaga

SZERELEM                                      1. saját kezűleg megjavítom
2. M. szerel
3. szar elem (elírva)

SZERENGETI                                  barátságos emberi érzéseit kelet-afrikai nemzeti parkban juttatja kifejezésre

SZERVEZETT BŰNÖZÉS                emberi testrészek kereskedelmével foglalkozó bűnügyi kategória

SZERVIZ                                          autószerelő műhelyekben ezzel mossák le az autókat

SZÉDÜLÉS                                      igen magasra helyezett, oldalirányban periodikusan kilengő ülőalkalmatosság

SZÉLESSÉGI FOK                          a kövérség mértékegysége

SZÉNKEFE                                      1. a bányában ezzel pucolják a szenet
2. fekete hajú lányok frizuraboronáló eszköze

SZÉRUM                                          trópusi betegség megelőzésére sorozatban befecskendezett égetett szesz

SZIMULÁTOR                                 nagy zabálásnak, terülj asztalkámnak álcázott diétás vacsora

SZIMULTÁN                                   1. egyidejűleg több funkciót is betöltő török felsővezető
2. talán szimul

SZINTÉZIS                                      1. a szivárvány elmélete
2. különböző színekben pompázó, eltérő magasságú emeletekre vonatkozó feltételezés

SZINUSZTÉTEL                              matematikusoknak szánt zenemű egyik hosszabb, hullámzó dinamikájú részlete

SZIRÉNA                                         visító hangot adó perszonália

SZLOVÉN                                        igen idős szláv ember

SZNOB                                             úrhatnám sportolók olimpiai szervezete

SZOBAFESTŐ                                  perverz képzőművész, az általa alkotott képeken csak szobákat lehet látni

SZÓFUKAR                                     a kimondott szavak mennyiségével csínján bánó felső végtag

SZÓMAGYARÁZATOK                  a szavak szintjén magyarnak mutatkozó vizes iratok

SZÓSZÓLÓ                                      a különféle gyümölcsmártások érdekében a nyilvánosság előtt kiálló ember

SZÖKEVÉNY                                   1. receptet szorongató világos hajszínű rab menekülés közben
2. illegális börtönelhagyás receptje

SZÖRNYETHAL                              hirtelen halálra hajlamos rémséges tavi lény

SZÖRNYŰ                                        angol nemesi légylárva

SZŐRSZÁLHASOGATÓ                 a fájdalom egyik különösen kellemetlen formája, amelyen csak az epilálás segít

 

 


 

Vers

 

 

Weöres Sándor: Újévi jókívánságok

 


 

Pulyka mellé, malac körme

liba lába, csőre –

Mit kívánjak mindnyájunknak

az új esztendőre?

 

Tiszta ötös bizonyítványt,

     tiszta nyakat, mancsot,

nyárra labdát, fürdőruhát,

     télre jó bakancsot.

 

Tavaszra sok rigófüttyöt,

     hóvirág harangját,

őszre fehér új kenyeret,

     diót, szőlőt, almát.

 

A fiúknak pléh harisnyát,

     ördögbőr nadrágot,

a lányoknak tűt és cérnát,

     ha mégis kivásott.

 

Hétköznapra erőt, munkát,

     ünnepre parádét,

kéményfüstben disznósonkát,

     zsebbe csokoládét.

 

Trombitázó, harsonázó,

     gurgulázó gégét,

vedd az éneket a szádba,

     ne a ceruza végét.

 

Teljék be a kívánságunk,

     mint vízzel a teknő,

mint negyvennyolc kecske lába

     százkilencvenkettő.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infó  XI. évfolyam, január havi információs kiadvány.                                  No. 113.

 

Lezárva: 2009. január 7-én, Debrecen.

"Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat

e-mail: debrecen27@sos505.hu                                                                 Rénes László  â

www.debreceni-lstsz.hu

Támogató: NCA Északalföldi Regionális Kollégiuma