Tartalom:

 

Bevezetés

Rövid hírek, információk

Programjaink

Tanulmány

Könyvajánló

Filmismertetések

Nevető kislexikon

 

 

 

 

Bevezetés

 

 

 

Kedves Ügyelőtársak!

 

 

A múltkori bevezetőben írtam, hogy az elkövetkező időszakban a toborzással, jelentkezők válogatásával elég sok dolgunk lesz. Nos, erre a hónapra esik a feladatok túlnyomó része, ami a legizgalmasabb is: az interjúk során fogunk személyesen megismerkedni a jelentkezőkkel. De a részleteket majd a stábon!
 
 
Most kívánunk derűs őszvégi napokat   és

 

 

 

 

Jó ügyeleteket!

 

 

Debrecen, 2008. november 1.                                             Rénes László

 


 

Rövid hírek, információk

 

 

Ø      A legfontosabb problémák, amelyekkel Magyarország szembenéz

 

Az Eurobarometer felmérése során a megkérdezettek egy listán két olyan területet jelölhettek meg, amelyet a hazájuk számára kiemelten fontos és aktuális problémának tartanak. Az eredményeket összegezve a magyar megkérdezettek 2007 őszén is a munkanélküliséget tették a lista első helyére. Fél évvel korábban még a gazdasági helyzet is az első helyen állt a munkanélküliséggel együtt, mivel a megkérdezettek azonos arányban jelölték meg e két területet. A legutóbbi felmérés alkalmával azonban kisebb súlyt kapott a gazdasági helyzet, így csak negyedik helyen áll az egészségügy és az infláció mögött.

 

Az EU átlagát tekintve is az első helyre került a munkanélküliség problémája, azonban összességében jóval kisebb arányban jelölték meg a felmérésben résztvevők (27%), mint Magyarországon (41%). Kevéssel lemaradva a lista következő helyén az infláció áll, majd a bűnözés, amely jóval nagyobb súlyt kapott az EU átlagában, mint Magyarországon. Ez a terület az Egyesült Királyságban és Írországban kapott kiemelt jelentőséget.

 


 

 

A bizalmat tekintve ismét az EU került a magyarok listájának első helyére, a megkérdezettek mintegy 60%-a szerint. A válaszadók fele bízik a hadseregben, míg az EU többi tagállamának hadserege még ennél is nagyobb bizalomnak örvendhet, összességében 71% nyilatkozott pozitívan róla.

 

 

 


A felmérés során az is fontos kérdés volt, hogy a résztvevők véleményük szerint mennyire bízhatnak meg a médiából kapott információkban. A válaszokból kiderült, hogy a magyarok fele megbízik a televízió által nyújtott tájékoztatásban, és nem maradt el sokkal ettől a szinttől a rádióba vetett bizalom sem. Az internethasználók többsége úgy véli, hogy az Internet megbízható hírforrás, de mivel a felhasználók köre egyelőre még igen korlátozott, rendkívül magas volt a választól tartózkodók aránya.

 

A legrosszabbul a nyomtatott sajtó szerepelt a listán, a magyarok kétharmada jelentette ki, hogy nem bízik meg a lapok által nyújtott tájékoztatás hitelességében.

 

Az EU összes tagországának átlagában a rádió került ki győztesen az összehasonlításból. A sajtó itt sem mutatott meggyőző eredményeket, de a megkérdezetteknek még mindig kevesebb, mint fele állította, hogy inkább nem bízik benne.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idős, ápolásra szoruló családtag elhelyezésében segíthet a Kenézy-kórház ápolási osztálya, ahová a hozzátartozó vagy maga a beteg kérheti felvételét. Az előjegyzésben a várakozási idő kb. két hónap. Mindössze 32 női és 10 férfi helyük van. Nem vesznek fel az osztályra gondnokság alatt lévő, pszichiátriai kezelés alatt álló és daganatos beteget. Három hónapig lehet itt tartózkodni, de az ellátás újra igényelhető. Ha igénylik, akkor lelkész, fodrász, pedikűrös keresi fel a betegeket. Az ápolásért fizetni kell, az első napra 4000 Ft, minden további napra 1500 Ft a 24 órás, teljes körű gondoskodás. Érdeklődni a Kenézy-Kórház zöldszámán is lehet, a 06-80-204-414-es telefonszámon reggel 7-től este 18 óráig.
Az idős, ápolásra szoruló családtag elhelyezésében segíthet a Kenézy-kórház ápolási osztálya, ahová a hozzátartozó vagy maga a beteg kérheti felvételét. Az előjegyzésben a várakozási idő kb. két hónap. Mindössze 32 női és 10 férfi helyük van. Nem vesznek fel az osztályra gondnokság alatt lévő, pszichiátriai kezelés alatt álló és daganatos beteget. Három hónapig lehet itt tartózkodni, de az ellátás újra igényelhető. Ha igénylik, akkor lelkész, fodrász, pedikűrös keresi fel a betegeket. Az ápolásért fizetni kell, az első napra 4000 Ft, minden további napra 1500 Ft a 24 órás, teljes körű gondoskodás. Érdeklődni a Kenézy-Kórház zöldszámán is lehet, a 06-80-204-414-es telefonszámon reggel 7-től este 18 óráig.
Az idős, ápolásra szoruló családtag elhelyezésében segíthet a Kenézy-kórház ápolási osztálya, ahová a hozzátartozó vagy maga a beteg kérheti felvételét. Az előjegyzésben a várakozási idő kb. két hónap. Mindössze 32 női és 10 férfi helyük van. Nem vesznek fel az osztályra gondnokság alatt lévő, pszichiátriai kezelés alatt álló és daganatos beteget. Három hónapig lehet itt tartózkodni, de az ellátás újra igényelhető. Ha igénylik, akkor lelkész, fodrász, pedikűrös keresi fel a betegeket. Az ápolásért fizetni kell, az első napra 4000 Ft, minden további napra 1500 Ft a 24 órás, teljes körű gondoskodás. Érdeklődni a Kenézy-Kórház zöldszámán is lehet, a 06-80-204-414-es telefonszámon reggel 7-től este 18 óráig.
Az idős, ápolásra szoruló családtag elhelyezésében segíthet a Kenézy-kórház ápolási osztálya, ahová a hozzátartozó vagy maga a beteg kérheti felvételét. Az előjegyzésben a várakozási idő kb. két hónap. Mindössze 32 női és 10 férfi helyük van. Nem vesznek fel az osztályra gondnokság alatt lévő, pszichiátriai kezelés alatt álló és daganatos beteget. Három hónapig lehet itt tartózkodni, de az ellátás újra igényelhető. Ha igénylik, akkor lelkész, fodrász, pedikűrös keresi fel a betegeket. Az ápolásért fizetni kell, az első napra 4000 Ft, minden további napra 1500 Ft a 24 órás, teljes körű gondoskodás. Érdeklődni a Kenézy-Kórház zöldszámán is lehet, a 06-80-204-414-es telefonszámon reggel 7-től este 18 óráig.
Az idős, ápolásra szoruló családtag elhelyezésében segíthet a Kenézy-kórház ápolási osztálya, ahová a hozzátartozó vagy maga a beteg kérheti felvételét. Az előjegyzésben a várakozási idő kb. két hónap. Mindössze 32 női és 10 férfi helyük van. Nem vesznek fel az osztályra gondnokság alatt lévő, pszichiátriai kezelés alatt álló és daganatos beteget. Három hónapig lehet itt tartózkodni, de az ellátás újra igényelhető. Ha igénylik, akkor lelkész, fodrász, pedikűrös keresi fel a betegeket. Az ápolásért fizetni kell, az első napra 4000 Ft, minden további napra 1500 Ft a 24 órás, teljes körű gondoskodás. Érdeklődni a Kenézy-Kórház zöldszámán is lehet, a 06-80-204-414-es telefonszámon reggel 7-től este 18 óráig.
Az idős, ápolásra szoruló családtag elhelyezésében segíthet a Kenézy-kórház ápolási osztálya, ahová a hozzátartozó vagy maga a beteg kérheti felvételét. Az előjegyzésben a várakozási idő kb. két hónap. Mindössze 32 női és 10 férfi helyük van. Nem vesznek fel az osztályra gondnokság alatt lévő, pszichiátriai kezelés alatt álló és daganatos beteget. Három hónapig lehet itt tartózkodni, de az ellátás újra igényelhető. Ha igénylik, akkor lelkész, fodrász, pedikűrös keresi fel a betegeket. Az ápolásért fizetni kell, az első napra 4000 Ft, minden további napra 1500 Ft a 24 órás, teljes körű gondoskodás. Érdeklődni a Kenézy-Kórház zöldszámán is lehet, a 06-80-204-414-es telefonszámon reggel 7-től este 18 óráig.
Bottom of Form 1

 

Programjaink

 

 

 

 

Dátum

Nap

Időpont

Megnevezés

NOVEMBER

Nov.

3.

Hétfő

1730 – 2030

 

Esetkonzultáció

Nov.

14.

Péntek

1700 – 2015

 

szünet 1830 – 1845

 

Szupervízió

Nov.

24.

Hétfő

1730 – 2030

 

Filmnézés (ha van rá igény)

DECEMBER

Dec.

5.

Péntek

1700 – 2015

 

szünet 1830 – 1845

 

Szupervízió

Dec.

15.

Hétfő

1730 – 2030

 

Karácsony

 

 

 


 

Tanulmány

 

 

Ismerkedés a pletykával

 

 

 

 

Bevezetés

 

Dolgozatom tárgyául Szvetelszky Zsuzsanna: A pletyka című könyvét választottam, melyhez az ötletet az egyik Záróra-beszélgetés adta. A beszélgetésben – melynek sajnos csak a végét láttam - a téma mellett a „pletykakutató” megjelölés keltette föl érdeklődésemet. Kíváncsi voltam, hogy vajon miképp lehet egy ilyen témát tudományos igénnyel megközelíteni, humánetológiai, evolúciós szemlélettel vizsgálni.

 

 

Jellemzés

 

A legelső kérdés, hogy mit is értünk a pletyka fogalma alatt. A szerző alapmeghatározásként a következőt adja:

„A pletyka ismerhető szereplőkről szóló nem publikus információ, melynek legfőbb attribútuma a terjedés. A pletykák összessége olyan információhalmaz, amely minden pillanatban fölülírja önmagát. A pletykálás az emberi faj egészére jellemző, kisebb közösségekben kialakuló, polihierarchikus szerveződésű kommunikációs hajlam.”

A pletyka eszerint se nem rossz, se nem jó, hanem egy univerzális, viszont fajra specifikus kulturális jelenség, kommunikációs hajlam.

Továbbításának módja mindenekelőtt szóbeli, az írásbeliség csak egy bizonyos állapotát tudja megragadni. Az ismétlődő továbbadás következménye a tömörítés és az egyedi részletek hozzáadása. A történet központja mindig egyszerű, de a pletyka erejét váratlansága adja.

A pletyka és terjedése – mint információátvitel - alkalmas lehet a közösség határainak kijelölésére, nem véletlen, hogy a szociometriák egyik alapkérdése is erre vonatkozik. (Mérei, 2001)

Objektív feltételként meghatározhatjuk a következőket: „egy természetes csoport, és azon belül a többé-kevésbé kölcsönös bizalom, az azonos helyzetmegítélés, az azonos érték- és érdekrendszer, valamint az információk visszacsatolásának lehetősége.”

 

Evolúciós vonatkozások

 

A könyv alapján egyetlen pletykához hasonlító etológiai megfigyelésről tudhatunk: ez pedig a csókák közötti hierarchiaviszony-változás gyors információkezelése.

Ezzel szemben nem ismerünk olyan társadalmat, amelyben ne létezne pletyka. Az emberek mindenhol és minden időben többnyire kíváncsiak voltak másokra, mások életére. Érdekes ellentét rajzolódik ki akkor, ha mindezt szembe állítjuk a mindenkori vallások azon igyekezetével, hogy a pletykát kiszorítsák, tiltsák, bár igyekezetük általában eredmény nélkül marad. Lorenz „veleszületett jogérzetéhez” hasonlítva Szvetelszky „pletykaösztönről” beszél, mely szerint a pletykára való érzékünk velünk született lenne és kultúráktól függetlenül rögzített alapszerkezetet hozna létre. A megvalósuló pletykában keverednének a veleszületett és az egyedi tanulás útján szerzett elemek.

 

Módszertan

 

A pletykában a legnehezebb a módszertani megfoghatatlanság. A pletyka, definíció szerint, állandóan változik, alkalomtól, résztvevőktől függően. Interaktív tevékenység, magára pletykára - újragenerálás, elmesélés közben - is visszahat a reakció. Két különböző mesélő története közötti különbségekre Sperber fertőzési modellje adhat modellt, mely szerint a mentális és nyilvános reprezentációk közötti értelmezések szükségszerűen megváltoztatják a reprezentációt. (Sperber, 2001) Így tehát rögzíteni kéne az összes változatot és az összes reakciót, amely előfordult az adott pletyka történetében. A hiba ott csúszik a rendszerbe, hogy magával a megfigyeléssel torzítjuk az adatokat: a megfigyelés ténye megváltoztatja a történetet és a reakciókat is.

A pletyka mindig az adott kiscsoportban értelmezve érthető és releváns. A megértéshez szükséges a csoporttagság, az esetleges speciális szókincs, és kapcsolati hálók ismerete. A pletyka erősen kontextusfüggő jelenség, egy összeállított korpuszra nagy veszélyt jelentene, ha nem ismernénk fel pletykákat illetve pletykának minősítenénk hazugságokat.

 

Történetiség

 

A pletykatörténet vizsgálatakor az anyag hiánya a legelső probléma. Néhány kivételtől eltekintve nem a mindenkori pletykákat tartották az utókor számára feljegyzendő információnak. „Amilyen kevés fosszilis pletyka maradt ránk, annál több róla szóló elmarasztaló ítélet.” Ebből tudhatjuk, hogy pletyka régóta van - és sosem tartották üdvözlendőnek. Az olyan időkben azonban, amikor kevés az információ, az emberek kénytelenek a pletykákra, mint megbízható forrásokra támaszkodni. Az elmúlt századokban az információ közvetítését többnyire az utazók, a kereskedők, a vándorló iparosok, a mesterlegények, diákok, zarándokok, csavargók és természetesen a vándorénekesek oldották meg.

Jellegzetes helyszínek, pletykaszínpadok a kereszteződések, a kocsma, a templom, a pékség vagy akár a temető is, a nők számára pedig a piac, a kút, a fonó vagy a folyóparton a mosásra alkalmas helyek, valamint az ún. pletykatornác és pletykapad voltak, ezt mára leginkább a játszótér váltotta fel a nagyvárosokban, de a lényeges elem a mikroklíma.

 

Keletkezés-elméletek

 

A pletyka keletkezése feltehetően a megfelelő létszámú és életmódú emberi közösség létrejöttétől datálódik. Véleményem szerint szükséges hozzá a megfelelő emlékezet, az individuumokként kezelés és a társra való kíváncsiság. Kérdés, hogy vajon a mimetikus vagy mitikus kultúra szintjén jelent-e meg a pletyka (Donald, 1991), magyarán, hogy szükség volt-e a nyelvre az első pletyka megjelenéséhez.

A könyv Barkow és Dunbar elméletére támaszkodik (Csányi, 2003).

Barkow: A pletyka keletkezését a pleisztocén korra teszi (tehát nagyjából a mimetikus kultúrához köti). Elmélete szerint evolúciós előnyt jelentett, ha az egyén ismerete kiterjedt a társ pillanatnyi állapotára és ebben segíthetett a minél több információ begyűjtése a társról, azaz a pletyka. A társ felismeréséhez szerinte az arc, a hang és a találkozás szolgáltatta az alapot, ezért lennénk kíváncsiak a mai sztárok életére.

Dunbar: bár magához a pletykálás aktusához három emberre van szükség (mesélő, hallgató, tárgy), a „kurkászó beszélgetés” (small talk) 140 fő alatti csoportnál nem jelent szelekciós előnyt. Ennél a létszámnál (amelynek növekedése az agyméret növekedésével egybeesik) már túlságosan költséges a kurkászás (amely a majmok egyik legjellemzőbb szociális aktusa), ezért léphet helyébe a beszélgetés egy intim formája. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre több társsal erősítsük meg szociális kapcsolatainkat, illetve „dologtalan” kezünkkel valami egészen mást vigyünk véghez.

A pletyka keletkezése feltételezi az információs jelenidejűség megszűnését, hiszen annak visszaállítására törekszik azzal, hogy nem tudott dolgokat közöl.

Az elmélet hátránya Szvetelszky álláspontja szerint, hogy a fecsegés és a pletyka közti különbségeket elmossa.

 

Társas jelleg

 

„A pletyka természetes környezete minden kétséget kizáróan a csoport, ezen túlmenően a csoportközi kölcsönhatások és azok összegződése miatt a társadalom.” Minden pletyka az ön- és társismeret elmélyítéséhez is hozzásegít: egyrészt a pletyka szereplői közül a mesélőről tudhatunk meg a legtöbbet, másrészt az énkép kialakulását nagyban befolyásolja a társakban rólunk kialakult kép. A pletyka egyik legfontosabb funkciója a gondolatok és a valóság közti visszacsatolás megvalósítása. (Fontos tudnom, hogy beszélgetőtársam hasonlóképp gondolkodik-e, mint én.)

A pletyka közben fogalmazódnak meg a csoport normái, „explicit vagy implicit erkölcsi vitába bonyolódunk.” A kibeszélésekben alakul ki és mutatkozik meg a csoport értékrendje, így a csoportorganizmus gondolkodási folyamataként jellemezhető. Tekinthető a szocializáció egy fontos eszközének, melynek során a csoportra értelmezési keretet sajátítjuk el. Mechanizmusa az empátiára épül: a történet felfogásán túl minden lényeges részét meg is kell értenünk, amihez szükséges a beleélés képessége.

Büntetőeszközként is működhet: bizonyos pletykák stigmatizálhatnak, társas elutasításhoz vezethetnek. Implicit és megelőző fenyegető erejénél fogva (ebben különbözik talán a manipulációtól, zsarolástól) képes egyensúlyozó szerepre szert tenni és ezáltal vezethet demokráciához.

A pletyka – tudásjellegénél fogva - nagyobb bejóslóerőt biztosít ismerőjének. Épp ezért hatalmat is jelent, tehát meghatározó szerepe van a dominanciaviszonyok megjelölésében. Épp ez adja hajtóerejét: a pletykálás szándéka mögött a szociális háló kapcsolatainak gyengítése vagy erősítése rejlik.

 

Miért jó pletykálni?

 

A cselekvés konkrét, azonnali megerősítése a társak reakcióján alapul: a pletyka hatása megmutatkozik kommunikációjukban, amely növeli a mesélő önértékelését, hiszen kompetensnek mutatkozott egy társas szituációban. A hallgató a jó pletyka által nyújtott katarzison túl élvezheti az információátadásban rejlő bizalmat.

A szerző szerint azonban kellemességén túl biológiailag determinált szükséget is kielégít, amely a közösség hálózatszerűségének korai felismerésén alapul.

Analitikus szempontból is találhatunk érvet a pletyka mellett: a bűnbakképzés során a kibeszélt személyre kivetítünk saját magunkban talált bűnös vágyakat, amelyektől ily módon megszabadulva már lényegesen pozitívabbnak láthatjuk énképünket. A könyvben megkülönböztetünk kiscsoportos bűnbakképzést, melynek előnyei is lehetnek, mint pl. indulat-levezetés, és nyilvános, tömegszintű bűnbakképzést, mely már a mobbing tárgykörébe tartozik.

 

Miért tekintik rossznak a pletykát?

 

„A pletykálás olyan kommunikációs tevékenység, amit ritkán előz meg közvetlenül rávonatkozó gondolkodás, vagy egyáltalán, bárminemű gondolkodás.” Ez ellent mondani látszik annak a „pletykakészítési menetrendnek”, amelyet a szerző a későbbiekben taglal. Ennek feloldása esetleg a tudattalan pletykakészítés lehet.

A társas megerősítés vágya sarkallja a mesélőt, hogy újat mondhasson, akár a valóság eltorzításával is. Fontos kitétel, hogy ezekből a torzításokból a mesélőnek ne származzék közvetlen haszna, mert akkor már nem pletykáról beszélünk.

 

A pletykától különböző kommunikációs formák

 

Rágalmazás: agresszív és támadó pletykaként szerepelhet, a valódi pletykától tudatossága és esetleges szervezettsége különbözteti meg.

Mobbing: intézményi konfliktusból eredő agresszió, amely során tudatosan és tudattalanul megsértik az áldozat jogait, mindaddig, amíg el nem veszíti egzisztenciáját. Rágalmazáson alapul, mely ellen az információ áramlása (pletyka) lehet megelőző fegyver.

Szódiaré: fékezhetetlen asszociációs lánc, mely a hallgató számára nem élvezetes.

Autonarráció: jelenidejű önelbeszélés, nyilvánvalóan látható dolgok folyamatos artikulációja.

Small talk, fecsegés: ezeken belül, beágyazottan előfordulhatnak pletykák, de alapvető funkciójuk kimerül a kapcsolattartásban.

 

Tipológia

 

Az osztályozás bevallottan esetleges, elméletileg nem megalapozott, mégis követ bizonyos szempontokat. Ezen szempontok alapján lehet meghatároznia pletykák osztályait, melyet aztán a szerző altípusokra bont, így 35 fajtáját különbözteti meg a  pletykáknak.

 

Aktualitás

A cselekmény milyen mértékben igényli az egyéni feldolgozást

A terjedés iránya: szociológiai és időbeli (generációs) szempontok alapján.

A cselekményen belüli funkció

Önállóság

A terjedés csatornája

A csoportbeli hatókör: a háló mekkora része érintett

Struktúra

A továbbadás helyszíne

Válaszkényszer: milyen erősségű a hallgató bevonódása

Viszony: a mesélő és a hallgató között

 

 


Lezárás

 

Szándékom szerint a könyv bemutatásakor a pletyka általános szempontjaira tértem csak ki, így önkényesen válogattam a témák között. Nem ejtettem szót a pletykafészek személyiségéről, mert nem találtam elegendő evolúciós vonatkozást az írásban. A kulisszatitkok lényegében személyes tapasztalatok, ezért ezt a részt érdekes, de tudományosan még nem kiforrott egységnek láttam. Ugyanez igaz lehetne a tipológiára is, ennél viszont az általános szempontok megemlítését fontosnak tartottam, mert egy jó tipológia előremozdíthatja a további vizsgálatokat. A nők és férfiak különbségeit elemző fejezetet, mely evolúciós szempontból izgalmas olvasmány volt, a jelenség általános bemutatásához nem éreztem fontosnak.

 

 

Tőkés Kinga

 

 

 

Irodalom:

Csányi Vilmos: Az emberi tertmészet. Vince Kiadó, 2003.

Donald, M: Origins of the modern mind: Three stages in the evolution of culture and cognition.1991. IN: Pléh, Csányi, Bereczkei: Lélek és evolúció. Osiris, 2001.

Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata. Osiris, 2001.

Szvetelszky Zsuzsanna: A pletyka. (előkészületben)

 

 

 

 

 

 


 

 

Könyvismertető

 

 

Az agitátor (Menyhárt Jenő)

 

Menyhárt Jenő:
Az agitátor

Nyitott Könyvműhely, 2008

*      Kötés: papír / puha kötés

*      ISBN: 9789639725324

*       

 

 

"A helyzetnek nincs semmi oka, hogy megváltozzon magától" - vallja Menyhárt Jenő a 80-as évek legendás zenekara, az Európa Kiadó frontembere, aki úgy döntött, ideje tenni is valamit a változásért. MJ az elmúlt több mint egy évtizedet New Yorkban töltötte, és az utóbbi években egyre intenzívebben foglalkoztatta a környezetvédelem, valamint a tudomány olyan gyorsan fejlődő területei, mint az evolúcióelmélet, az agykutatás vagy a kozmológia. Aktív környezetvédőként a Greenpeace New York-i irodájánál vállalt állást, ahol utcai agitátorként tevékenykedett, majd egy budapesti felkérés hatására úgy döntött, tapasztalatait és az évek alatt összegyűlt tudását egy könyvben osztja meg velünk.
Menyhárt Jenő első önálló kötete éppen annyira átütő erejű és sajátos, mint a zenei munkássága. Nem életrajz, nem regény és nem is tudományos értekezés, hanem mindezek különleges szintézise. New York utcáin megélt történetei sokszor mosolyt csalnak az olvasó arcára, de amikor a világ helyzetéről, a környezetről vagy a tudományos tényekről beszél, MJ nem ismeri a tréfát.
Könyve miközben a jelenről szól, egy folyamatot ábrázol. A világot működtető, olykor előbbre vivő, máskor hátráltató természeti törvényekről, az ember szerepéről és felelősségéről. Ha hagyjuk, hogy MJ írása elsodorjon, ennek a folyamatnak mi, olvasók is aktív részeseivé válhatunk.

Amerika kiadó - Beszélgetések Menyhárt Jenővel (Para-Kovács Imre)

 

 

Para-Kovács Imre:
Amerika kiadó - Beszélgetések Menyhárt Jenővel

Glória Kiadó, 2006

*      462 oldal

*      Kötés: papír / puha kötés

*      ISBN: 9639587109

 

 

 

A könyv párbeszéd formában mutatja be a nyolcvanas évek egyik legizgalmasabb "rakenroll-személyiségét", az URH alapító tagját, az Európa Kiadó frontemberét, aki szövegeivel egy nemzedék gondolkodását és stílusát határozta meg. Kiment Amerikába, de nem találta meg az amerikai álmot, viszont olyan tapasztalatokkal gazdagodott, melyeket nagyszerűen lehet hasznosítani lassan globalizálódó országunkban.
Itthon van, de nem vezet kereskedelmi tévékben zenei vetélkedőket, nem készít lemezeket, nincs a ménsztrímben.
Mi van? Hogyan raknak a kínaiak csempét? Milyen betegség a sealeg? Mekkorák a new york-i patkányok? Milyen most a rock and roll-menekülttábor? Na, erről szól a könyv.

 

 

 

A függetlenséget nem szokták ingyen adni

Interjú Menyhárt Jenővel (részletek)

Menyhárt Jenő a 80-as évek legendás zenekara, az Európa Kiadó frontembere, aki úgy döntött, ideje tenni is valamit a változásért.
Menyhárt Jenő az elmúlt több mint egy évtizedet New Yorkban töltötte, és az utóbbi években egyre intenzívebben foglalkoztatta a környezetvédelem, valamint a tudomány olyan gyorsan fejlődő területei, mint az evolúcióelmélet, az agykutatás vagy a kozmológia. Aktív környezetvédőként a Greenpeace New York-i irodájánál vállalt állást, ahol utcai agitátorként tevékenykedett, majd egy budapesti felkérés hatására úgy döntött, tapasztalatait és az évek alatt összegyűlt tudását egy könyvben osztja meg velünk.


Bookline: - Az agitátor netnaplónak indult, végül könyv lett belőle. Személyes, olykor derűs történetek és nagyívű komoly eszmefuttatások váltakoznak benne. Olvashatunk többek között Haloween-napi kalandodról a rendőrökkel, a bonobókról és az evolúcióról, a szerelemről mint biokémiai állapotról, a kannibalizmusról, a klímaváltozásról vagy az esőerdők kiirtásáról. Elégedett vagy az eredménnyel?

Menyhárt Jenő: - Úgy hiszem, a könyv végül összeállt olyanná, amilyenné szerettem volna, így tehát nem voltak rossz érzéseim, amikor végül kiengedtem a kezemből. Mindez azonban nem annyira elégedettséggel, mint inkább megkönnyebbüléssel tölt el.

B: - „Mivel ilyet még soha nem csináltam, egyrészt ki kellett találnom, mi az a prózai forma, amiben írni tudok, másrészt az elmúlt tizenöt évben kint éltem Amerikában, keveset beszéltem magyarul, olvasni még kevesebbet, tehát meg kellett küzdenem azzal, hogy jók legyenek a mondatok" – nyilatkoztad a könyvbemutatón. A mondatok nem csak jók lettek, de a bennük rejlő gondolatok abszolút pontos és tiszta megfogalmazásai is. Ennek ellenére voltak részletek, amelyekben csak többszöri nekifutás után tudtam elmélyedni, utóvégre a hétköznapi ember nem sűrűn foglalkozik kozmológiával, evolúcióval, agykutatással; viszont nálad láthatóan a dolgok természetes együttélése ez, koherens világ, amelyben pl. a zene, a művészet összefügg a relativitáselmélettel és az aktív környezetvédelemmel. Honnan ez a sokfelé irányultság, mi alakította ki benned?

M. J.: - Én pusztán csak próbálok annyit megtudni és megérteni, amennyire a lehetőségeimből futja. Az emberben működik a kíváncsiság és a vágy, hogy valamilyen formában értelmezni tudja a dolgokat.

B: - Könyvedben megdöbbentő adatokat olvashatunk bolygónk ökológiai állapotáról, a végveszélybe került Földről. Feléltük gyermekeink jövőjét, felelőtlen és önző viselkedésünkkel visszafordíthatatlan változásokat idéztünk elő a bioszférában és gyakorlatilag az utolsó órában vagyunk. Van még remény?

M. J.: - Azt azért nem mondanám, hogy a bolygó végveszélybe került. Pontosabb lenne úgy fogalmazni, hogy élő környezetünk működésének számos paraméterét tekintve a határán vagyunk annak, hogy átlépjük azokat az értékeket, melyek között civilizációnk során mozogtak. Ez pedig számunkra és az elkövetkező generációk számára is rendkívül súlyos következményeket rejt magában, valamint az élővilág jelenlegi egyensúlya megbomlásának veszélyével is jár. Ezek elkerülése végett mindenek előtt fontos lenne megértenünk, hogy mi nem felül állunk a bioszféra rendszerén, hanem annak magunk is a részei vagyunk. Élő környezetünkhöz tehát, már csak a saját érdekünkben is, ennek állandó szem előtt tartásával kellene viszonyulnunk. Egyelőre azonban nagy általánosságban nem ez történik. A környezet folyamatos terhelésén és pusztításán alapuló életforma ugyanakkor hosszútávon nyilvánvalóan nem fenntartható.

B: - Az emberek többségét nem foglalkoztatják a környezetvédelmi problémák, egészen addig, amíg a saját bőrükön nem érzik azok súlyát. Az utcai agitálás során szembesíted az embereket azzal a megkerülhetetlen ténnyel, hogy bolygónk végveszélyben van, és azonnali cselekvésre van szükség. Biztos, hogy ez a legcélravezetőbb módszer?

M. J.: - Az ember próbálja csinálni a legjobbat, ami az adott helyzetéből következik, és nekem New Yorkban ilyen formában nyílt lehetőségem környezetvédelmi tevékenységet folytatni. Ez egyrészről nagyon érdekes és tanulságos volt, másrészről bátran nevezném célravezetőnek. Az utcai toborzás általában véve a kampányolás és támogatás- gyűjtés hatékony módszere, ha nem így lenne, nem alkalmazná számos civilszervezet világszerte.

B: - Közismert, hogy az EU–ra erőteljes nyomást gyakorol egy igen jól szervezett ipari lobbi, amely a szükséges klímavédelmi vállalások alól ki akar bújni. Te magad is eléggé szkeptikusan fogalmazol a mindenekelőtt a saját üzleti érdekeiket szem előtt tartó nagyvállalatokkal és politikusokkal kapcsolatban. A Greenpeace lenne a megoldás?

M. J.: - A Greenpeace nem a megoldás, hanem a megoldás egy része. Egy olyan szervezet, amelyik számos alkalommal bebizonyította, hogy környezetvédelmi ügyekben képes eredményes kampányokat folytatni. A globális méretű ökológiai problémákat azonban a környezetvédők önmagukban nem tudják megoldani. Ehhez rengeteg ember és intézmény aktív szerepvállalására van szükség. És nem ülhetünk karba tett kézzel, mert ha mi nem alakítjuk a sorsunkat, akkor ezt meg fogják tenni helyettünk mások. A pillanatnyi erőviszonyok hatására pedig egyáltalán nem kell hogy kishitűség töltsön el minket. Amikor például mi elkezdtünk zenélni az Európa Kiadóval, akkor a Szovjetunió a két világhatalom egyike volt, Magyarország pedig annak lényegében egy katonailag megszállt csatlósállama. Olyan zenét, amilyet mi adtunk elő az akkori rendszerben csak marginális keretek között lehetett játszani. Arra, hogy ebben a status quo-ban bármiféle változás bekövetkezzen, akkor semmilyen reális esély nem mutatkozott. Ha pedig ennek ismeretében mi akkor riadtan boncolgatni kezdtük volna a helyzetet, akkor minden bizonnyal arra a következtetésre jutunk, hogy semmi jóval nem kecsegtet belekezdeni az egészbe. Mi azonban ehelyett valamilyen lelkes elszántságtól vezérelve megalapítottuk a zenekart. És ha ma körülnézünk, akkor számunkra is meglepő módon azt találjuk, hogy Szovjetunió már rég nincsen, mi viszont két héttel ezelőtt még mindig koncerteket adtunk az
Európa Kiadóval.

B: - Amerikában teherautó-sofőr voltál, szobafestő, Greenpeace-agitátor: de nem lettél sikeres, befutott művész. Ez volt az ára annak, hogy független maradhass?

M. J.: - A függetlenséget nem nagyon szokták ingyen adni. Az az ember, aki minden áron sikeres, befutott művész akar lenni, nem független, hanem éppen ellenkezőleg, függő viszonyban van azzal, amit csinál. Én a függetlenségre sosem úgy tekintettem, mint egy intellektuális attitűdre, hanem mint egy olyan dologra, amelyik mindenekelőtt lelki alkatunkban és életvezetésünkben gyökerezik.

B: - Jelenleg a Greenpeace magyarországi konzultánsaként dolgozol. Milyennek látod a környezetvédelem helyzetét Magyarországon?

M. J.: - A helyzet egyrészről nem valami jó. Budapest Európa egyik legszennyezettebb fővárosa. Ezen kívül Magyarország energiatermelésének mindössze 4%-a származik megújuló energiaforrásokból, ami nagyon kevés. Másrészről azonban bizakodásra ad okot, hogy a közelmúltban több mint ötvenezer ember vett rész egy honi biciklis felvonuláson, vagy hogy civil összefogással sikerült megakadályozni egy NATO lokátor elhelyezését egy természetvédelmi szempontból arra alkalmatlan helyen.

B: - Itthon legalább annyit tudnál tenni a környezetvédelem ügyéért, mint Amerikában. Miért térsz mégis vissza?

M. J.: - Az elmúlt 14 évben Amerikában éltem, így lelkileg, szellemileg és magánéleti vonatkozásban is rengeteg szállal kötődöm oda. Ez persze hasonlóképpen igaz Magyarország esetében is. Valójában szerintem nincs semmi csodálkoznivaló azon, ha egy kettős állampolgár kettős életet él.


 

 

 

 

Forrás:  www.bookline.hu

 

 


 

 

Filmajánló

 

 

A hazugság szabályai

(Pravidla lzi, 2006)

Roman 33 évesen elhatározza, hogy leszokik a drogról, csoportterápián vesz részt a külvilágtól elzárva a hegyekben 12 vadidegen között, akik önként vállalják a terapeuták felügyeletét és uralmát. Sokuk farkasszemet nézett már a halállal, átestek már túladagoláson, öngyilkossági kísérleten... A múlt gyötör, az egykori bűnök és hibák újakat hoznak: ebben a hazugságokkal és gyanúsításokkal teli közegben vajon ki az, akiben még meg lehet bízni?


Nemzet: cseh
Stílus: dráma
Hossz: 119 perc
 

 

 

Csak egy szerelmesfilm

(Kaerlighed pa film, 2007)

 

A film főhőse a bűnügyi fotós Jonas, aki boldog házasságban él feleségével, Mettével (vagy legalábbis azt hiszi) és két kisgyermekükkel. Egy nap azonban súlyos autóbalesetet szenvednek - a másik járműben az érzelmileg instabil Julia ül. Jonas és családja sértetlenül ússza meg a karambolt, Julia azonban kómába esik. A titokzatos szépség a rejtély és veszély izgató elemeit hozza a férfi életébe, aki hamarosan - némi bűntudat, jó szándék és gyáva passzivitás keveréke eredményeként - elhiteti az idegen nő családjával, hogy ő Sebastian, Julia barátja, akivel a lány akkor ismerkedett meg, amikor Vietnamban élt.

 

Ez az ironikusan Csak egy szerelmesfilm címre keresztelt, erősen túlfűtött romantikus thriller - amely akár az Aludj csak, én álmodom skandináv verziója is lehetne - az elmúlt év egyik legnagyobb sikere lett hazájában.  

 

Vietnámi nyaralása során Julia megismerkedik élete szerelmével, a veszélyes, ellenállhatatlan és kalandvágyó Sebastian-al. Azonban valami leírhatatlan szörnyűség történik Júliával Hanoi-ban, így úgy dönt, visszamenekül Dániába. Útban hazafelé a családjához – magánkívül és halálra rémülve – elveszti uralmát a kocsi felett és balesetet szenved.

Másnap a kórházban meglátogatja Jonas - egy családos férfi feleséggel, két gyerekkel - aki más dolgokról álmodozik. Egy másik élet, másik nő, más kalandok- az élete nem az, aminek egykor elképzelte. Jonas azt hiszi, ő okozta Julia balesetét és bűntudattól gyötörve meglátogatja, a nő azonban kómában van, és valami különös tévedés folytán a családja azt hiszi, Jonas Julia új, egzotikus barátja, akiről olyan sokat hallottak. Jonas úgy dönt, Julia mellett marad és gondját viseli. Miután felébred - vakon és emlékezőképességét elveszítve- maga Júlia is meg van győződve róla, hogy Jonas nem más, mint Sebastian, élete szerelme.

Julia jómódú családból származik, de Jonas nem az, akire számítottak és különösen Julia apja nem helyesli lánya választását…

 

Jonas magára ölti Sebastian személyiségét és eljátssza a férfit, akit Julia élete szerelmének hisz. Teljesen új személyiség, új lét, kiterjedt és határok nélküli élet nyílik meg Jonas előtt.

Mikor Julia-át hazaengedik a korházból, Jonas értesíti a boldog családot, miközben felesége és gyerekei otthon maradnak, mit sem sejtve Jonas kettős életéről. Azonban Jonas nem rejtegetheti tovább az igazságot, ezért úgy dönt – miután megtudja, hogy Sebastian meghalt Vietnamban – végleg elhagyja saját családját.

Ahogy telik-múlik az idő, Julia egyre többre emlékszik a szörnyűséges vietnámi emlékeiből. Sebastianról kiderül, nem az a mesebeli herceg, akire ő emlékezett és a rövid emlékképeiben egyre sötétebb arcát fedezi fel…. Ezzel egy időben Jonas barátja és bizalmasa rájön, hogy Sebastian még mindig életben van és Jonas hamarosan rá kell, hogy döbbenjen: a valóság nem azonos a fantáziákkal és egzotikus álmokkal. Mert egy nap, kopogtatnak az ajtón….

 

Egyéb címek: Just Another Love Story
Nemzet: dán
Stílus: dráma, thriller
Hossz: 100 perc

 

 


 

Control

(2007)

 

A film a 70-es évek végén befutott posztpunk zenekar, a Joy Division énekesének és dalszövegírójának tragikusan rövid életét dolgozza fel. Ian Curtis mindössze 23 éves volt, amikor öngyilkosságot követett el. Curtis depresszióra való hajlama már kamaszkorában elzárja a családjától és a világtól. A naphosszat az ágyán fekvő, zenét hallgató, cigiző tinédzser versekben próbálja kifejezni gyötrő életérzését. Egy hirtelen jött szerelem felszabadítóan hat rá, és szinte még gyerekként összeházasodik Debbie Curtis-szel. A Warsaw nevű zenekart, amelyben énekel, időközben átkeresztelik Joy Division-re, és egyre sikeresebbek lesznek. A fiatal párnak gyereke születik, de kapcsolatukat már ez sem tudja megmenteni. Curtis egyre többet van távol, és beleszeret egy másik nőbe. Egészségi állapota romlani kezd, epilepsziás rohamaira nem kap megfelelő kezelést. A zenész képtelen feldolgozni a hírnév és magánélet nehézségeit...

 

Forrás: [origo]A 2007-es cannes-i filmfesztiválon mutatták be Anton Corbijn Control című filmjét, amely a legendás Joy Division énekesének utolsó éveiről mesél. Ian Curtis bebizonyította, hogy komolyan gondolja mélységesen depresszív dalszövegeit, mikor 1980-ban - együttese népszerűségének csúcsán - felkötötte magát. Összeszedtünk 8 lényeges tudnivalót a filmről.

 

1.  A Control egy fekete-fehér játékfilm, amely a brit Joy Division nevű együttes enigmatikus énekese életének utolsó néhány évét mutatja be. Ian Curtis 23 évesen akasztotta fel magát, előtte reménytelen küzdelmet folytatott a depresszióval, valamint az epilepszia egyik különösen súlyos fajtájával.

2.  A filmet Anton Corbijn rendezi, aki a számtalan videoklip után a Control-lal mutatkozik be játékfilmes rendezőként. A holland származású művésznek összetéveszthetetlen fotózási stílusa van: fekete-fehér vagy szépia tónusú képein az emberek úgy festenek, mintha a bőrüket korommal kenték volna be. Corbijn személyes kapcsolatban állt a zenekarral, az ő munkája az együttesről készült talán leghíresebb fotó, amelyen a négy tagot hátulról láthatjuk, amint egy alagútban haladnak, egyedül Curtis néz vissza a fotós irányába. Ebbe a felvételbe többen belemagyarázták, hogy előrevetíti az énekes halálát: a többiek mennek tovább az életet szimbolizáló alagútban, de Curtis hátrapillant, mintha azt jelezné, hogy "Hé, én itt inkább kiszállok és a Halál nevű cimborámmal bandázok tovább".
 
3. A forgatókönyvet Deborah Curtis Touching From a Distance című életrajzi regénye felhasználásával Matt Greenhalgh írta, de személyes interjúkat is folytatott Curtis közeli ismerőseivel, köztük az énekes szeretőjével, Annik Honoréval. Korábban Honore nem volt hajlandó nyilatkozni erről a kapcsolatról.

Forrás: [origo]

Samantha Morton és San Riley a Control című filmben

4.  A film címe utalás a She's Lost Control című Joy Division-számra. 

5. Curtis szerepét a méltán ismeretlen (értsd: nem valami jó) 10,000 Things nevű rockbanda énekesére, Sam Riley-ra bízták, feleségét a kétszeres Oscar-jelölt Samantha Morton alakítja. Annik Honore figuráját a román származású Alexandra Maria Lara kelti életre, aki A bukás Traudl Jungéjeként lett ismert, de ő játssza a főszerepet Francis Ford Coppola Youth Without Youth című következő filmjében is.

6. Az aláfestő zenét a Joy Division maradék három tagjából alakult New Order komponálja, és eredeti Warsaw és Joy Division számok csendülnek fel a filmben.

7.  A producerek először a Joy Division-rajongó Sofia Coppolát akarták felkérni a film rendezésére, de később mégis Corbijn mellett döntöttek.

8. Az elefánt a szobában persze a 2002-es Nonstop partiarcok című film, amely már zseniálisan feldolgozta Curtis életének utolsó szakaszát az első lemezfelvételektől kezdve, a koncerteken és az öngyilkosságon keresztül egészen a temetésig. Az új film alkotóinak nagyon össze kell kapniuk magukat, ha csak meg akarják közelíteni azt a hitelességet, amellyel a Nonstop partiarcok ábrázolta a hetvenes évek Manchesterjének zenei világát.

Varga Ferenc


 

Juhani Nagy János Nevető kislexikona

 

 

 

P

PACIFISTA                                      állatvédők lótagozatának aktivistája

PADLIZSÁN                                    kizárólag széles ülőalkalmatosságokon termő konyhanövény

PAGINA                                           nyomdász hölgy

PAKURA                                         járószervi betegek gyógykezelésére használt kőolajmaradék

PALÁVER                                        szóbeli összezördülés elfajulásaképpen altestileg fenyít

PALESZTIN                                     közel-keleti arab férfi egy Eszter nevű nővel a klasszikus pózban közösül

PANG                                               használaton kívüli keleti húros hangszer

PAPÍR                                              1. dél-amerikai növényevő emlőst ábrázoló kivágós játék
2. egyházfi nemzetisége

PAPRIKÁS                                      imaházban eluralkodó csipkelődő, feszült légkör

PAPUCSFÉRJ                                  alacsonyabb rendű nőstényállatka hites ura

PARADICSOM                                természetfeletti jelenségeket produkáló zöldségféle

PARADOX                                       ritka pszichológiai betegség (ökröktől való indokolatlan félelem)

PARAFA                                          természetfölötti üvegdugó-alapanyag

PARAFENOMÉN                             nem evilági, különleges képességekkel rendelkező hímlovak csapata

PARAFRÁZIS                                  parafenomének közhelye

PARAJELENSÉG                            spontán beszarás

PARALEL                                        természetfölötti helyen, végtelen hosszú keresés nyomán több párhuzamost talál

PARALELOGRAMMA                    négyszögletű formára alakított, elemi súlyú kis fémdarab

PARALÍZIS                                     misztikus oldódás, mely megmagyarázhatatlan módon bénulással jár

PARAMETRIKUS EGYENLET        nem evilági mértékegységekkel dolgozó matematikai formula

PARAMOUNT                                 misztikus filmeket gyártó cég

PARANCS                                        1. autoriter személyiségek lakta farm
2. cezaromán citrusféle

PARASZOLVENCIA                       megmagyarázhatatlan pénzpiaci jelenség, rendszerint azonosítatlan fehér borítékokban történő titokzatos pénzmozgásra utal

PARÁZNA                                       könnyű erkölcsű nő, aki (ke)félne, ha merne

PARKOLÓ                                       éjszakára fához kötött, pihenő paripa

PARTIZÁN                                      bulizásra mindig kész vidám ellenálló

PARÓKA                                         műbundás róka

PATALÓGIA                                   elhullott lovak lábának vizsgálatával foglalkozó orvosi szakterület

PÁLINKA                                        a tequila helyett a kecskeméti fütyülősre átszokott közép-amerikai őslakos

PÁNCÉL                                          egy pánsípos erdei isten célja

PÁRNAHUZAT                                az egyik ablakon berepülő, majd a másikon távozó párnák végtelen sora

PÁRTÁLLÁS                                   politikai kapcsolatokon múló munkakör, pozíció

PEDERASZTA                                 fiatal fiúk megrontására szakosodott jamaicai homoszexuális reagge-zenész

PENGELLÉR                                   élesre vasalt gallér

PERIODICITÁS                               a periodocit nevű hangszeren állandóan ismétlődő dallamot játszó zenész

PERVERZIÓ                                    egy jogi eset egyik szexuális vonatkozású változata

PETREZSELYEM                             a kínaiak által feltalált, kerti növények finom szálaiból készített szövet

PETRÓLEUM                                  kőolajszármazék emlékére emelt masszív gránit épület

PÉNISZ                                            görög mitológiai hős, aki nagy tetteit hímtagja segítségével vitte véghez

PIARISTA                                        szesztilalom-ellenes egyén

PIHENŐ                                           filigrán hölgy

PIHENTETŐ                                    nyugodt helyen lévő terasz

PILÁTUS                                         tinta, a római helytartó ezzel írta alá Jézus Krisztus halálos ítéletét

PIPACS                                            piros virágnak öltözött közepes színész

PIPITÉR                                          1. örömlányok kedvelt kuncsaft-felhajtó helye
2. az a terület, ahol esténként a csinos pipik sétálgatnak

PIRÍTÓS                                          a fogyasztóját megszégyenítő kenyérszelet

PIRKADAT                                      hajnalban gyűjtik az informatikusok

PISZTRÁNG                                    a rendőr keze lövéskor a visszarúgó fegyver hatására megremeg

POCAKOS                                       kissé kövérkés hímnemű haszonállat

POÉNGYILKOS                              viccből ölő

POFÁTLAN                                     arc nélküli növényekkel beültetett erdőirtás

POFÁZIK                                         bőbeszédű ember hidegtől reszket az esőben

POFON                                            az arculütés csattanásával azonos hangnemű

POLIMORFIZMUS                          kábítószer-fogyasztás társaságban

POLIPROPILÉN                             lábasfejű állat sóspálcikából facsart folyadékon

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFIKÁL                                  katolikus egyházfő, mise keretében, nagy hangon éppen a többi nagy egyházat és az egyéb vallási mozgalmakat alázza

POROLTÓ                                       kiszáradt állóvíz medre

PROTÉZIS                                       elmélet mellett állást foglaló

PUBI                                                fiatalkorú kocsmatöltelék

PUCCPARÁDÉ                                látványos ünnepség a pöszék hatalomátvétele után

PUKKANCS                                     pokróc természetű újságárus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infó  X. évfolyam, november havi információs kiadvány.                            No. 110.

 

Lezárva: 2008. november 3-án, Debrecen.

"Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat

e-mail: debrecen27@sos505.hu                                                                 Rénes László  â

www.debreceni-lstsz.hu

Támogató: NCA Északalföldi Regionális Kollégiuma